กีฬาสีภายในชุมชนร่วมใจ

กีฬาสี61_๑๘๐๗๒๓_0018

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในชุมชนร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจากท่าน อุทิศ สนิทสนม กำนันตำบลจีกแดก เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม

มอบทุนการศึกษา

69349

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายธนัญฐ์  ศรันยูญาติวงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคาร และคณะ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน เพื่อใช้เป็นในการศึกษาของนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมาก

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

63661

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้นโรงเรียนบ้านตาลวก ชั้น ป.5, 6 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

ผลผลิตชั้น ป. 1,2

68489

ผักบุ้ง เตรียมนำไปประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ของนักเรียนชั้น ป 1 และ 2 

อบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบรมป้องกันยาเสพติด_๑๘๐๗๐๘_0005

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกและโรงเรียนบ้านโคกกรมร่วมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก และได้ท่านปลัด อำเภอพนมดงรัก เป็นวิทยากรอบรม 

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

S__3776519

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกได้นำนักเรียนปลูกต้นประดู่ จำนวน 30 ต้น ณ สวนป่าสิริกิติ์ ตำบลจีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและให้ร่มเงาเพิ่มออกซิเจนให้โลก 

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม

สวนสนาม_๑๘๐๗๐๑_0033

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมกับโรงเรียนพนมดงรักวิทยาและโรงเรียนในเครือข่ายพนมดงรัก 2 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม โดยนายรองรัตน์ จงอุตสาห์ นายอำเภอพนมดงรักเป็นประธานในพิธี ผู้บริหารโรงเรียน ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี กว่า 800 นาย ร่วมพิธีดังกล่าว

แปลงของนักเรียนชั้น ป 5/1/2

IMG_2465

แปลงของนักเรียนชั้น ป 5/1/2 เตรียมปลูกข้าวโพด และถั่วฝักยาว

การเตรียมแปลงผักของนักเรียนชั้น ป 1,2

45723

กิจกรรมเพิ่มรู้ การเตรียมแปลงผักปลูกผักบุ้ง ผักชี คะน้า ของนักเรียนชั้น ป 1,2 และ 3 

พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระธรรมทูต_๑๘๐๖๒๘_0004

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 พระธรรมทูตจากอำเภอพนมดงรักได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาลวก นักเรียนได้ศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนนำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 69 70 71
web page hit counters codes Free