ปลาดุก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

77572

ปลาดุกในกระชัง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เตรียมนำไปประกอบอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานเสริมโปรตีนในร่างกายให้นักเรียนมีพัฒนาที่ดี และมีร่างการเจริญเติบโต ส่วนนักเรียนที่ดูแลเลี้ยงปลาได้ความรู้จากการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

13350

วันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ซึ่งในงานมีการจัดเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชน และได้มอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่นายเส้น เจริญสุข ชาวบ้านโคกโบสถ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

การแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่ายพนมดงรัก 2

DSC_0388

วันที่ 12-13 กันยายน 2561 เครือข่ายพนมดงรัก 2 ได้รับเกียรติจากท่านตั้งจดิษฐ์  สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาลวก ผู้บริหารโรงเรียน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียน นักกีฬา ร่วมต้อนรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี่ด้วย 

กีฬาเครือข่ายรอบชิงชนะเลิศ

77520

วันที่ 12 กันยายน 2561 เริ่มแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน เครือข่ายพนมดงรัก 2 รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามโรงเรียนบ้านตาลวก เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมชม เชียร์บุตรหลานของท่านได้ ซึ่งในวันที่ 13 กันยายน 2561 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

กีฬาเครือข่าย

กีฬาเครือข่าย_๑๘๐๘๓๑_0001

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายพนมดงรัก 2 รอบคัดเลือก ณ สนามโรงเรียนบ้านจีกแดก ซึ่งโรงเรียนอยู่สาย เอ มีโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ โรงเรียนบ้านศรีสวาย โรงเรียนบ้านตาลวก และโรงเรียนบ้านจีกแดก โรงเรียนได้ผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา มีฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลหญิง และเปตองชาย แข่งขันในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านสระแก้ว เชิญชวนผู้ปกครองร่วมชมและเชียร์บุตรหลานของท่านได้ครับ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ระดับเครือข่าย

ศิลปหัตถกรรม_๑๘๐๘๒๗_0009

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเครือข่ายพนมดงรัก 2 โคกกลางจีกแดก ณ โรงเรียนบ้านจีกแดก

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันวิทยาศาสตร์_๑๘๐๘๒๐_0052

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ โดยในวันนี้มีกิจกรรมการประกวดเดินแบบชุด รีไซเคิล จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และกิจกรรมการทดลองแต่ละฐานการเรียนรุ้เช่น ฐานเรือ, ฐานไข่ลอย ไข่จม, ฐานกล้องจุลทรรศ์, และฐานเหรียญวิเศษ ซึ่งนักเรียนสนุกและได้ความรู้จากการทำกิจกรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การแข่งขันฟุตซอลลีกภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์

S__7471119

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล รายการของ กทท. สุรินทร์ นัดที่ 2 ของ รร.บ้านตาลวก พบ รร.เมืองสุรินทร์ ณ สนามโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ผล ชนะ 2-0 ปรบมือรัวๆ

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

72707

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมอบรม ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ” ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ณ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190

โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4

430963

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ครูประจำชั้น ป.3 และ ป.4 เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4 เครืองข่ายพนมดงรัก 2 (โคกกลาง จีกแดก) โดยได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์ เบญญา ศรีดารา มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้ฝึกการฝึกเรียนรู้ ระดมสมอง การใข้ผังความคิดให้รู้จักจำแนก รูป รส กลิ่น เสียง จม ลอยน้ำได้ ฝึกศึกษาเปรียบเทียบ คาดคะเน ตั้งสมมุติฐาน ครับ ขอขอบคุณท่านศน.เบญญา ที่มาเป็นวิทยากรให้กับคุณครูครับ

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 71 72 73
web page hit counters codes Free