ข่าวประชาสัมพันธ์ครับ

245556611_1000191893875293_4367566262092610345_n

245556611_1000191893875293_4367566262092610345_n

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอใช้สถานที่

242827380_1015247832597871_6972833208185652154_n

วันที่ 18-19 กันยายน 2564 ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาชน ชั้น ป.4-6

242357711_138595451816809_3040072937317264508_n

วันนี้พระครูไพโรจน์สารธรรม เจ้าอาวาสวัดตาลวก/เจ้าคณะตำบลจีกแดก มอบเงินสมทบอาหารกลางวัน จำนวน 5,000 บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระคุณท่าน

202177060_351117326397621_1654320331202123713_n

202177060_351117326397621_1654320331202123713_n 204178784_196405299087045_6304430850809780127_n 206058862_4167680799955214_3784868783618542547_n

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับมอบ เครื่องกรอง น้ำ จาก นทพ. เป็นที่เรียบร้อย

205415377_205361951487399_8915815980412997299_n

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับมอบ เครื่องกรอง น้ำ จาก นทพ. เป็นที่เรียบร้อย

ประกาศ จาก โรงเรียนบ้านตาลวก

200259431_280988890474321_8231300136684813598_n

200259431_280988890474321_8231300136684813598_n

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรีบยบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

196808137_1979448895548474_8364775542863139269_n

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรีบยบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

196808137_1979448895548474_8364775542863139269_n 197275313_569308657408225_2008111953263371588_n 197336981_1075175046342025_2116062406930751686_n 197450679_945861732874380_2240586140128298477_n 197760949_1671684113025267_6243989025820185158_n 198421680_2776269335948232_4040359821822288965_n 198482145_982782782483508_7299957657185882603_n 198841920_511565416717223_714783520551357853_n 199210604_221100593193541_1217219848351823013_n 199541328_166135738866592_3773494209863360867_n 200094909_507052733833329_6693016918973902530_n 200607841_391345818970741_6666067141750889295_n 200832372_494117211809372_1099181229135518523_n 200886969_339391610920486_2293571477816907902_n 201277703_1728648887330570_4375120050917954150_n 201421737_560400155344649_4842508214665928274_n 201775844_294651282355355_8790362553297750506_n 205542472_1271459299975633_2249478102423494077_n 131683816_1261147500967047_3443483084748291773_n


 

ประกาศโรงเรียนบ้านตาลวก

173113

ประกาศโรงเรียนบ้านตาลวก เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศโรงเรียนบ้านตาลวก

173112

ประกาศโรงเรียนบ้านตาลวก เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา

ประกาศขอความร่วมมือ จากทางโรงเรียนบ้านตาลวกครับ

ขอความร่วมมือ

ขอความร่วมมือ

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 88 89 90
web page hit counters codes Free