ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

คะแนน ONET 62

ผลการทดสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
“โรงเรียนบ้านตาลวก โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3
คะแนนเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
***เฉลี่ย 42.06*** พัฒนาขึ้นจากปีการศึกษา 2561 เฉลี่ย 1.03
ผลการจัดอันดับ โรงเรียนบ้านตาลวก
***ได้ลำดับที่ 1 ของอำเภอพนมดงรัก***
ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และที่สำคัญ ขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ทุกคนที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านตาลวก

จิตอาสา

90601872_2568352300073106_2546739160681545728_n

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกับจิตอาสาตำบลจีกแดกมาทำความสะอาดที่วัดบ้านตาลวก มีหน่วยทหาร ชาวบ้าน ครู มาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

87788512_2561233787451624_3469175342747353088_n

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงหทัยภัทร อสิพงษ์
สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

DSC_8432

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนญาทิพย์ ชัยจีน สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพหุภาษา(Education Hub) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

อบรมให้ความรู้เรื่อง COVID 19

DSC_8320

วันที่ 4 มีนาคม 2563 พยาบาลวิชาชีพจาก รพ.สต.จีกแดก ออกให้ความรู้และวิธีป้องกัน ตลอดจนการปฏิบัติตัว จากโรคไวรัสโคโรน่า 2019 COVID 19 ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี่ด้วย

เรียนรู้การทำขนมเค้ก

DSC_8263

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูได้นำนักเรียนที่ได้รับทุน กสศ. เรียนรู้การทำเค้ก จากวิทยากรในชุมชน คุณแม่เรียม ก่อแก้ว ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูง

ภาพหมู่นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

DSC_8231

ภาพหมู่นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ

DSC_7643

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 ลูกเสือสามัญโรงเรียนบ้านตาลวก จำนวน 57 นาย ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายพนมดงรัก 2 (โคกลาง จีกแดก) 8 โรงเรียน อยู่ค่ายพักแรม ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 216 (ศูนย์ฝึกฉัตรชัย) อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน (กสศ)

57546

โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับงบประมาณจาก สพฐ. จัดโครงการเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจน โดยมีกิจกรรมปลูกผัก และทำไข่เค็ม

เดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย ของลูกเสือสำรอง

DSC_7673

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรม เดินทางไกล เข้าฐานผจญภัย ของลูกเสือสำรอง ชั้น ป 1-3 ขอบคุณสถานที่ ทุ่งนาบ้านตาลวก ขอบคุณคณะครู รองผู้กำกับทุกท่าน ลูกเสือสามัญที่ช่วยงานครูทุกคน ชมภาพแล้วกดถูกใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 84 85 86
web page hit counters codes Free