.: โรงเรียนบ้านตาลวก — ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ — สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 :.

← กลับไป .: โรงเรียนบ้านตาลวก — ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ — สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 :.