บุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวกร่วมรับชมถ่ายทอดสด BBL ผ่าน DLIT

ายสุปัน วิชัย ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านตาลวกพร้อมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนรู้แบบ BBL ทฤษฏีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ….

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา…เครือข่ายโคกกลางจีกแดก ครั้งที่ ๑

ภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโคกกลางจีกแดก ครั้งที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจากนายทองพูน มะวังนุทูล ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.สร.3 พร้อมคณะ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังฯ(10 มิ.ย.58)…(จาก สพป.สร.3)

ด้วยสพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2558 )เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ หากโรงเรียนใดตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ตามแบบตารางแสดงการแก้ไขข้อมูล 10 มิ.ย.58 ตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ (โรงเรียนที่ตรวจสอบแล้วถูกต้องไม่ต้องจัดส่ง)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียนสังกัด สพป.สร.๓ (จาก สพป.สร.๓)

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ นั้น…..

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด้วยสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 3 ได้มีโครงการออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกาศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-29 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือที่แนบ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเครื่องมือและกรอกข้อมูลตามรายการที่กำหนดในส่วนที่ เป็นสารสนเทศของโรงเรียน 😆  :mrgreen: 

BBL workshop 24 พ.ค. 2558

คลิกเปิดหน้าเพื่อรับชมการถ่ายทอดสด bbl 24 พ.ค. 2558 ….. อ่านต่อ :mrgreen: 😛   >>>

BBL workshop 23 พ.ค. 2558

BBL workshop 23 พ.ค. 2558…

คลิกเปิดหน้าเพื่อรับชม….. อ่านต่อ 😛 >>>

โรงเรียนบ้านตาลวกรวมพลังป้องกันไข้เลือดออก

คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558…

โรงเรียนบ้านตาลวกร่วมโครงการ “เธอคือความหวัง”

นายสุปัน วิชัย พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เธอคือความหวัง” โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี…

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558


โรงเรียนบ้านตาลวก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 …. :-) 

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91
web page hit counters codes Free