การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด้วยสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 3 ได้มีโครงการออกนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกาศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 8-29 มิถุนายน 2558 ตามหนังสือที่แนบ ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเครื่องมือและกรอกข้อมูลตามรายการที่กำหนดในส่วนที่ เป็นสารสนเทศของโรงเรียน 😆  :mrgreen: 

BBL workshop 24 พ.ค. 2558

คลิกเปิดหน้าเพื่อรับชมการถ่ายทอดสด bbl 24 พ.ค. 2558 ….. อ่านต่อ :mrgreen: 😛   >>>

BBL workshop 23 พ.ค. 2558

BBL workshop 23 พ.ค. 2558…

คลิกเปิดหน้าเพื่อรับชม….. อ่านต่อ 😛 >>>

โรงเรียนบ้านตาลวกรวมพลังป้องกันไข้เลือดออก

คณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไข้เลือดออก ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558…

โรงเรียนบ้านตาลวกร่วมโครงการ “เธอคือความหวัง”

นายสุปัน วิชัย พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เธอคือความหวัง” โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี…

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558


โรงเรียนบ้านตาลวก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 …. :-) 

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก…

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น…

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น
“ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87
web page hit counters codes Free