สรุปผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.รอบ 6 เดือน

นิทานคุณธรรม ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 50 เล่ม…

แบ่งปันนิทานคุณธรรม ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 50 เล่ม สำหรับอ่านเพิ่มเติม…

สพฐ.ประชาสัมพันธ์ ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

เรียน: ผู้เกี่ยวข้อง
เรื่อง: สพฐ.ประชาสัมพันธ์ ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.
ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่ค้างชำระหนี้ 31 – 90 วัน ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกปี 2558 นี้ ขอให้รีบติดต่อชำระหนี้…

การสมัครรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา (จาก สพป.สร.3)

ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนที่อยู่ในโครงการทรูปลูกปัญญา(จำนวน 62 โรงเรียน) สมัครรับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2558 ศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซด์ www.trueplookpanya.com หรือตามรายละเอียดที่แนบ…

แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)

ให้โรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดฯ และอ่านสารของกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ ในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2558) รายละเอียดดังแนบ หนังสือราชการ สารรณรงค์ต้านยาเสพติด แนวทาง รณรงค์ต้านยาเสพติด

ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนดำเนินการจัดทำคำสั่งปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (ครูไม่มีวิทยฐานะ) …(จาก สพป.สร.3)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ให้ดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงิน เดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้ายพระ ราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2558 (ปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557) โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์หน้าคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่ง ได้จาก เว็ปไซต์ www.surin3.go.th ทั้งนี้ให้ดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลของโรงเรียนตนเอง เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้สำเนาคำสั่งปรับฯส่ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 4 ชุด ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เพื่อจะได้รวบรวมคำสั่งส่ง สพฐ.และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการต่อไป
1.หนังสือแจ้งโรงเรียนดำเนินการปรับเงินเดือนฯ
2.หน้าคำสั่งปรับฯ 1 ธ.ค.57 (โรงเรียน)
3.ปรับ 1 ธ.ค.57(แจ้งโรงเรียน)pdf.

นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกเข้ารับการอบรมตามโครงการ…ธรรมทูตสัญจร

คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวกนำนักเรียนเข้ารับการอบรมตามโครงการธรรมทูตสัญจร โดยพระวิทยากร จากวัดตาลวกวนาราม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558…

บุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวกร่วมรับชมถ่ายทอดสด BBL ผ่าน DLIT

ายสุปัน วิชัย ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านตาลวกพร้อมครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนรู้แบบ BBL ทฤษฏีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ….

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา…เครือข่ายโคกกลางจีกแดก ครั้งที่ ๑

ภาพการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโคกกลางจีกแดก ครั้งที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจากนายทองพูน มะวังนุทูล ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.สร.3 พร้อมคณะ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด

แจ้งโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลอัตรากำลังฯ(10 มิ.ย.58)…(จาก สพป.สร.3)

ด้วยสพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา( ข้อมูล 10 มิ.ย. 2558 )เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ หากโรงเรียนใดตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ตามแบบตารางแสดงการแก้ไขข้อมูล 10 มิ.ย.58 ตามตัวอย่างที่ส่งมาพร้อมนี้ (โรงเรียนที่ตรวจสอบแล้วถูกต้องไม่ต้องจัดส่ง)

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87
web page hit counters codes Free