แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-3

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

คู่มือหลักสูตรอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook

อนุโมทนาบัตรผ้าป่าโรงเรียนบ้านตาลวก (20 เมษายน 2558)

อนุโมทนาบัตรผ้าป่าโรงเรียนบ้านตาลวก (20 เมษายน 2558)

ไฟล์แนบ…
อนุโมทนาบัตรผ้าป่า .doc
อนุโมทนาบัตรผ้าป่า .pdf

 

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู (จาก สพป.สร.3)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 นั้น…

ด่วนที่สุด..เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (จาก สพป.สร.3)

ด่วนที่สุด..เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทุกงบรายจ่าย ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันโดยด่วน

หนังสือเร่งรัดกาเบิกจ่ายงบประมาณ

ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าของโรงเรียนในสังกัด (จาก สพป.สร.3)

ด้วย สพฐ. ตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ค้างชำระค่าไฟฟ้า  โดยให้ดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้ง ดังนี้ ตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระไฟฟ้า2558 สำเนา สพฐ.04006_ว1097 รายชื่อโรงเรียนค้างชำระค่าไฟฟ้าปี2558

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87
web page hit counters codes Free