รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

IMG20170712131256

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวก ได้รับเกียรติจากท่าน วีรพงษ์ จำปามูล เป็นประธานในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน และผู้นำชุมชน ประธาน อสม. ทั้งสามหมู่บ้าน 

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

IMG20170707100208

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และเวียนเทียนเนื่องใน วันวิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดบ้านตาลวกวนาราม

โครงการพระราชทานเครื่องเขียนและอาหารกลางวัน

1498832526886

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ร่วมต้อนรับและกล่าวรายงานการดำเนินโครงการพระราชทานเครื่องเขียนและพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ทั้งนี้มีนักเรียนที่เข้ารับพระราชทานเครื่องเขียน จำนวน ๖๔๐ คน จากโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านจีกแดก (อ.ปราสาท) และโรงเรียนบ้านโคกไทร

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

1498807859900

1498807859900 1498807865084 1498807869819 1498807874204 1498807878247วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวก ได้ส่งครู และนักเรียนเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้เพื่อพ่อ ในวันถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยใจภักดี โดยทาง อบต.จีกแดกได้จัดให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

พิธีเปิดอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

1498738217499

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมพิธีเปิด อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อำเภอพนมดงรักด้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองคันนา

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประเมิน

1498738206994

ขอขอบคุณ ท่านสุปัน วิชัย ผอ.พีรวัตร ท่านไสว ท่านสุเชาว์ ท่านโสรีย์ ท่านธีรยุทร ท่านอดิชัย และผู้บริหาร กรรมการทุกท่านสำหรับกำลังใจในการประเมินในวันนี้ผ่านไปด้วยดี

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

1498652651575

ครูและ ลูกเสือ ชั้น ป. ๔-๖ โรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ในภาคบ่าย

พิธีสวนสนามลูกเสือ

1498652294378

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วม พิธีสวนสนาม ในวันลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

1498607652160

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสระแก้วจัดกิจกรรม เข้าค่ายคุณธรรม ที่วัดป่าสามัคคีธรรม ขอขอบคุณท่าน สุปัน วิชัย ประธานเครือข่ายโคกกลางจีกแดก  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการเข้าค่ายคุณธรรมในครั้งนี้

ปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นยางนา)

1498478288502

วันนี้ นายสุปัน วิชัย ประธานเครือข่ายโคกกลางจีกแดก ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นยางนา) ที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 6 7 8 9 10 ... 61 62 63
web page hit counters codes Free