ร.ร. บ้านตาลวก ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ปี 2558 (1 ก.ค. 2558)

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก…ได้นำลูกเสือเนตรนารีสามัญโรงเรียนบ้านตาลวกเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม ปี 2558 ณ โรงเรียนพมดงรักวิทยา โดยมีนายสุชาติ สุขสบาย เป็นผู้กำกับ นายบุญจันทร์ ล้อมค้อม และนายกิติศักดิ์ รัตนมูล เป็นรองผู้กำกับ…

ผอ.เขตพบเพื่อนครูเขตอำเภอพนมดงรัก

วันที่ 27 มิถุนายน 2558  นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ร่วมประชุม พบปะเพื่อนครูและมอบเกียรติบัตรแก่ครูที่นักเรียนมีผลการสอบ Onet มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   และเพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขต ในปีการศึกษา 2558 การนี้มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอพนมดงรัก ประกอบด้วยเครือข่ายจัดการศึกษา พนมดงรัก และโคกกลางจีกแดก เข้าร่วมรับฟังนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน…

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558

โรงเรียนบ้านตาลวกจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2558 … โดย นายสุชาติ สุขสบาย ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด… ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558…

“ผอ.ร.ร. อ่านสารรณรงค์ต้านยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก และคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้อ่านสารรณรงค์ต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก หน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ… และได้ให้แนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558…

โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากคณะกรรมการฯ… ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558

 

Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ

เรียน: ผู้สนใจ และผู้เกี่ยวข้อง
เรื่อง: Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ ( แนวนอน ขนาด 3X6เมตร แบบมีบทอาขยาน )

ธนาคารธนชาติ ร่วมกับ สพฐ. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน ประกวด อ่านฟังเสียง และมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

****
งานนี้จัดโดย ธนาคารธนชาติ ร่วมกับ สพฐ.ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน ประกวด อ่านฟังเสียง และมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ ดูรายละเอียดที่ …

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง

 ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรกรแห่งชาติ ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3-12 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 044-153062 ต่อ 1060 หรือเว็บไซด์ af.surin.rmuti.ac.th/fair/

ด่วนที่สุด..ส่งเบิกค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ภารโรงงบปกติ/ภารโรงโครงการคืนครูให้นักเรียน

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้ส่งเบิกค่าจ้างเดือน มิถุนายน 58 โดยเร็วที่สุด และให้ลงวันที่ในใบส่งมอบงาน/ใบตรวจรับงาน เป็นวันสุดท้ายของเดือน(ตรวจรับและส่งมอบให้เต็มเดือน)**ห้ามลงวันที่ตรงวัน หยุดราชการเด็ดขาด หากวันสุดท้ายของเดือนตรงกับวันหยุดราชการ ให้เลื่อนวันที่ออกไปในเดือนถัดไป ห้ามเลื่อนวันที่เข้ามา เพราะจะทำให้ส่งมอบและตรวจรับไม่เต็มเดือน ส่งผลให้ได้รับค่าจ้างไม่เต็มเดือน

***หากส่งเบิกล่าช้า จะต้องเสียค่าปรับในการนำส่งเงินสบทบประกันสังคมล่าช้าด้วยตนเอง

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80
web page hit counters codes Free