ผลอนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (จาก สพป.สร.3)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ…

มอบการ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากร (คุณครูสุชาติ สุขสบาย)

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้คุณครูสุชาติ สุขสบาย ย้อนหลัง 3 มิ.ย. 2558 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียน…

เกียรติบัติผ้าป่า (แก้ไข)

คลิกดาว์นโหลด >>>

เกียรติบัตรผ้าป่า (แก้ไข)

 

 

กิจกรรมการแข่งขัน A-Math ป.4-6 (ตาลวกแม็ทเกมส์)

โรงเรียนบ้านตาลวกจัดกิจกรรมการแข่งขัน A-Math ระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 4-6
(ตาลวกแม็ทเกมส์ ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฏาคม 2558 โดยจัดแข่งในช่วงเวลาพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการคำนวณ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้เรียน… (ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน นายกิติศักดิ์ รัตนมูล)

โหลดฟรีครับ!CAI เพื่อพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของ สพฐ.

โหลดฟรีครับ! CAI วิชาภาษาไทย ป.1-ม.6 จาก สพฐ

โครงการจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกาศเนื่องจากเว็บโครงการล่มจึงขอให้คุณครูทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดผ่านช่องทาง YOUTUBE นะครับ
ดาวน์โหลดผ่านทาง www.youtube.com

โครงการ จัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนังสือความลับสมองของลูก Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

หนังสือท่องโลกสมอง Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 66 67 68 69 70 ... 75 76 77
web page hit counters codes Free