ดาวน์โหลดเลยครับ! หนังสือเรียนภาษาไทย มานะ มานี ปิติ ชูใจ

โหลดฟรีครับ! CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.6 ของสพฐ.

โหลดฟรีครับ!CAI กลุ่มสาระฯสังคมฯ-สุขศึกษาฯ ม.1-ม.6 ของ สพฐ.

โหลดฟรีครับ! CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ม.1-ม.6 ของสพฐ.

โหลดฟรีครับ! CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-ม.6 ของสพฐ.

โหลดฟรีครับ! CAI กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.6 ของสพฐ.

ผลอนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (จาก สพป.สร.3)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติผลการประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ…

มอบการ์ดอวยพรวันเกิดบุคลากร (คุณครูสุชาติ สุขสบาย)

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดให้คุณครูสุชาติ สุขสบาย ย้อนหลัง 3 มิ.ย. 2558 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของโรงเรียน…

เกียรติบัติผ้าป่า (แก้ไข)

คลิกดาว์นโหลด >>>

เกียรติบัตรผ้าป่า (แก้ไข)

 

 

กิจกรรมการแข่งขัน A-Math ป.4-6 (ตาลวกแม็ทเกมส์)

โรงเรียนบ้านตาลวกจัดกิจกรรมการแข่งขัน A-Math ระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 4-6
(ตาลวกแม็ทเกมส์ ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 13-23 กรกฏาคม 2558 โดยจัดแข่งในช่วงเวลาพักกลางวัน 12.00-13.00 น. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในด้านการคำนวณ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางวิชาการของผู้เรียน… (ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน นายกิติศักดิ์ รัตนมูล)

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 64 65 66 67 68 ... 74 75 76
web page hit counters codes Free