โครงการจัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประกาศเนื่องจากเว็บโครงการล่มจึงขอให้คุณครูทุกท่านเข้าไปดาวน์โหลดผ่านช่องทาง YOUTUBE นะครับ
ดาวน์โหลดผ่านทาง www.youtube.com

โครงการ จัดทำสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการและ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หนังสือความลับสมองของลูก Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

หนังสือท่องโลกสมอง Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

หนังสือ โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิด Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

หนังสือ สมองวัยทีน Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

ถวายพระพรออนไลน์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

หนังสือ ครูเก่ง เด็กฉลาด Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

หนังสือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

หนังสือการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Brain-based Learning :-( 

 

หนังสือการสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning โดย อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา

การสอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning 😆 

ดาวน์โหลไฟล์เอกสารที่นี่ครับ

 

 

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 62 63 64 65 66 ... 70 71 72
web page hit counters codes Free