โรงเรียนบ้านตาลวกร่วมโครงการ “เธอคือความหวัง”

นายสุปัน วิชัย พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “เธอคือความหวัง” โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี…

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558


โรงเรียนบ้านตาลวก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 …. :-) 

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก…

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น…

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น
“ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มารยาทงาม กีฬาเด่น…

สีประจำโรงเรียน…

ปรัชญาของโรงเรียน…

คำขวัญของโรงเรียน

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65
web page hit counters codes Free