หนังสือเรียน ENGLISH IS FUN จำนวน 4 เล่ม

หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการ ศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ…

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาการยุวกาชาด 27 เล่ม ครบทุกเรื่องที่คุณครูต้องการครับ

ดาวน์โหลดเอกสาร วิชาการลูกเสือ 25 เล่ม ครบทุกเรื่องที่คุณครูต้องการครับ

ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้

บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นปฐมวัย – ป.6

หนังสือเสริมความรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยม 4 เล่ม

บทอาขยานภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 – ม.6 มีทั้งไฟล์ pdf และ mp3

วันนี่้เรานำเอาบทอาขยานภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 – ม.6 มาให้คุณครูนำไปพัฒนาให้นักเรียนของเรา มีความสามารถด้านภาษาไทยและใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนครับ ซึ่งบทอาขยานที่เรานำมาให้ดาวน์โหลดมีทั้งไฟล์หนังสือเรียน (pdf) และ ไฟล์เสียง (mp3) ครับ…

กดไลค์ติดตามเราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

เอกสารเสริมความรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 9 เล่ม

การดำเนินการตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2558

การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้ครูผู้ช่วยที่เข้าประชุมเชิงปฏิบ้ติการ รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 และรุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2558 เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ…

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 61 62 63 64 65 ... 72 73 74
web page hit counters codes Free