ดาวน์โหลด! คลังสื่อการสอน DLIT ป.1-ม.6

ดาวน์โหลด! แผนการสอนกลาง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (DLIT) ป.1 – ม.6

ดาวน์โหลด! หนังสือสำหรับครู การดูแลเด็กพิเศษ 45เล่ม

หนังสือเสริมความรู้ ภาษาไทย ระดับมัธยมฯ 22 เล่ม

หนังสือเสริมความรู้ ภาษาไทย ระดับประถมฯ 50 เล่ม

คู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย

“อภิวัฒน์การเรียนรู้…สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” 9 เล่ม

ดาวน์โหลด! สื่อการเรียนการสอน eDLTV E-learning ปฐมวัย,ประถม,มัธยม,อาชีวะ ครบทุกชั้น

หนังสือเรียน ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา 16 เล่ม จาก กรมวิชาการ

 หนังสือ ชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์  ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการ ศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือเรียน ภาษาจีน  ระดับประถมศึกษา 16 เล่ม จาก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ภาษาจีน (ชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น) เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ภาษาจีน ชุด เสียว เสวีย เค่อเปิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ภาษาจีน ชุด เสียว เสวีย เค่อเปิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ภาษาจีน เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภาษาจีน เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาษาจีน เล่ม ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ภาษาจีน เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ภาษาจีน เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ภาษาจีน เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
 

ภาษาจีน เล่ม ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนรู้ได้ที่นี่

กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

 แหล่งที่มา : http://210.246.188.51/indexs.jsp?type=92

 

ดาวน์โหลด หนังสือเรียน ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตร 2524 (ปรับปรุง 2533) 21 เล่ม

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 61 62 63 64 65 ... 74 75 76
web page hit counters codes Free