เอกสารชุดแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร 10 รายการ

สื่อการเรียนรู้ภาษาไทย

แนวการสอนซ่อมเสริมภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.1-3

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด หลักสูตร 51

แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

คู่มือหลักสูตรอาเซียน ASEAN Curriculum Sourcebook

อนุโมทนาบัตรผ้าป่าโรงเรียนบ้านตาลวก (20 เมษายน 2558)

อนุโมทนาบัตรผ้าป่าโรงเรียนบ้านตาลวก (20 เมษายน 2558)

ไฟล์แนบ…
อนุโมทนาบัตรผ้าป่า .doc
อนุโมทนาบัตรผ้าป่า .pdf

 

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู (จาก สพป.สร.3)

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3 นั้น…

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66
web page hit counters codes Free