ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านตาลวก (14 สิงหาคม 2558)

IMAG1665

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านตาลวก โดยนายกิติศักดิ์ รัตนมูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,นายณัฐวุฒิ หล่อประโคน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณครูสุชาติ  สุขสบาย  ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก เป็นประธานเปิดงาน …. โดยในงานฯมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อกระตุ้นได้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติ และเกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมระบายสีสุริยะ, กิจกรรมวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการแข่งขันจรวดพับกระดาษ, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนพลังยาง, กิจกรรมตัวเลขมหาสนุก… เป็นต้น…

อนุมัติผลการประเมินเพื่อเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (จาก สพป.สร.3)

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมสุรนทร์ เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญกาพิเศษ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

โครงการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (จาก สพป.สร.3)

ตามที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้จัดโครงการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

บัดนี้  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะออกนิเทศ ติดตาม  การดำเนินงานกิจการลูกเสือในสถานศึกษา ดังรายละเอียดที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

1.หนังสือนำส่ง

2.กำหนดการออกนิเทศ ฯ

ด่วนที่สุด !!! การอบรมขยายผลหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP (จาก สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์เขต 3 แจ้งทุกโรงเรียนส่งครูเข้าร่วมประชุมอบรมในวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมปราสาททอง รร.ปราสาท  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ดังนี้ อบรม iep

๑. ครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษโรงเรียนละ ๑ คน

๒. ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำโรงเรียนทั้ง ๘๖ โรง

เอกสารการอบรมทุกชนิด มารับได้ในวันเข้ารับการอบรม

ด่วนที่สุด แบบฟอร์มจัดทำข้อมูล ID Plan รายบุคคล รายโรงเรียน (จาก สพป.สร.3)

ให้จัดทำข้อมูล ID Plan รายบุคคล รายโรงเรียนตามแบบฟอร์มดังแนบท้ายนี้

การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านตาลวก 18 สิงหาคม 2558 (เอกสาร,ใบงาน)

science_logo

แจ้งคณะครูทุกท่าน!!!… เลื่อนการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จากเดิมวันที่ 11 ส.ค. 2558 มาจัดในศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 และให้ทุกท่านดาว์นโหลดไฟล์เอกสารรับสมัครนักเรียนและแบบรายงานผลในกิจกรรมที่ท่านรับผิดชอบ พร้อมทั้งดาว์นโหลดใบงานในช่วงชั้นของท่านไปใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน…(สรุปผลส่ง ครูกิติศักดิ์ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558)

ด่วนที่สุด ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อจัดทำข้อมูลสรุป ID Plan รายบุคคลและรายโรงเรียน (จาก สพป.สร.3)

ด่วนที่สุด ให้ข้าราชการไปราชการเพื่อจัดทำข้อมูลสรุป ID Plan รายบุคคลและรายโรงเรียน ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 (โรงเรียนบ้านตาลวก)

01_resize

โรงเรียนบ้านตาลวกโดยนายสุปัน  วิชัย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยได้เชิญผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกันปลูกจิตสำนึกและแสดงซึ่งความรักระหว่างแม่ลูก ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การมอบมะลิให้แม่ กิจกรรมไหว้แม่ การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และยังได้มอบเกียรติสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน วาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ คัดลายมือ (ที่เกี่ยวข้องกับแม่) รวมไปถึงการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน A-Math (ตาลวกแม็ทเกมส์ครั้งที่ 1)…

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่)

11823679_10204864969410491_198147293_n

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่)…. (13 กรกฎาคม 2558)

กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (การพิมพ์ภาพด้วยสีโปสเตอร์)

11816048_10204864965770400_547706673_n

กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (การพิมพ์ภาพด้วยสีโปสเตอร์) โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะในการปฏิบัติ… ( 3 กรกฎาคม 2558)

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 38 39 40 41 42 ... 68 69 70
web page hit counters codes Free