ร่วมรับพระราชทานพัดยศพระครูไพโรจน์สารธรรมฯ

354881

วันที่5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการวัดตาลวก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก กำนันตำบลจีกแดกไปร่วมรับพระราชทานพัดยศพระครูไพโรจน์สารธรรมเจ้าอาวาสวัดตาลวกเจ้าคณะตำบลจีกแดกกรรมการสถานสศึกษาขั้นพื้นฐานเลื่อนเป็นชั้นเอก

ทดสอบการอ่านเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

IMG_5626

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2559  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตาลวก  ได้เข้ารับการทดสอบการอ่าน การเขียน ภาษาไทย   จากคณะกรรมการกลางระดับเครือข่าย ที่มาทดสอบการอ่าน การเขียน ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

เลี้ยงส่งคุณครูกิติศักดิ์-มัลลิกา รัตนมูล

IMG_5615

ค่ำของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการบ้านตาลวก พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาลวก  ได้เลี้ยงส่งคุณครูกิติศักดิ์ และคุณครูมัลลิกา รัตนมูล

กองทุนหมู่บ้าน..มอบทุนการศึกษา

IMG_5588

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2559 กองทุนหมู่บ้านศรีสัมพันธ์ ได้นำเงินมามอบให้แก่โรงเรียนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านตาลวก

กิจกรรมลูกเสือ

S__3858454

วันที่ 28-29 มกราคม 2559  โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ลูกเสือสำรอง ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล ซึ่งจัดในวันที่ 29 มกราคม  2559  ณ โรงเรียนบ้านตาลวก

ลูกเสือสามัญ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกได้นำคณะลูกเสือไปร่วมเข้าค่ายกับเครือข่ายสถานศึกษาโคกกลางจีกแดก ซึ่งได้จัดในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ เกาะโกดกง จังหวัดสุรินทร์ 

คณะครู.ร่วมสวดอภิธรรม

IMG_5508

วันนี้ 27 มกราคม 2559  นายสุปัน วิชัย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพของนายบุญยืน ประจงรัมย์ ผู้ปกครองของเด็กหญิงสาวิตรี ประจงรัมย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตาลวก  ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ด้วยครับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เปิดบัญชีธนาคาร

IMG_5491

วันนี้ 27 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านตาลวก นำโดย นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมทั้งคุณครูสโรชา สุขสบาย คุณครูวงศกร ณรงค์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยการเปิดบัญชีในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการออมทรัพย์ที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การออม และปลูกฝังนิสัยรักการออม ในวันนี้ทางโรงเรียนบ้านตาลวกต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการ และพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้แก่คณะครูและนักเรียนในครั้งนี้

กองร้อยปืนใหญ่สนามที่ 622(ร้อย.ป.622) เยี่ยมชมนักเรียนช่วงหน้าหนาว

125114

วันที่ 25 มกราคม 2559 ทหารจากกองร้อยปืนใหญ่สนามที่ 622(ร้อย.ป.622) ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับนักเรียน ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณพี่ทหารที่มาให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมในการรักชาติในวันนี้

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย..พาหะร้ายไข้เลือดออก

1202

วันนี้ 21 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ได้รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย..พาหะร้ายไข้เลือดออก โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และประถมศึกษา  มีการให้ความรู้แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้  การป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และการเฝ้าระวังตนเองจากไข้เลือดออก

สอบ Pre O-NET

IMG_5393

วันนี้ 21 มกราคม 2559 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ออกมานิเทศและเยี่ยมการสอบ pre o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 38 39 40 41 42 ... 75 76 77
web page hit counters codes Free