วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

329869

วันนี้ 9 มกราคม 2559  นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรม..วันเด็กแห่งชาติ

IMG_5041

วันนี้ 8 มกราคม  2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น โดยในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ได้มีแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานราชการในพื้นที่มาร่วมงานมากมาย อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก พี่ๆทหารจากกองกำลังสุรนารีส่วนหน้า ผู้ใหญ่บ้านศรีสัมพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านตาลวก ผู้ใหญ่บ้านหนองระอาง และผู้ปกครองของนักเรียน

มอบของวัญ..เนื่องในเทศกาลปีใหม่

IMG_5027

วันที่ 6 มกราคม 2559 นายสุปัน วิชัย ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ในนามขอคณะครูและบุคลากรโรงเรียนย้านตาลวก ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้

ร่วมเป็นเจ้าภาพ..สวดอภิธรรม

IMG_4996

ค่ำของวันที่ 4 มกราคม 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกพร้อมด้วยคณะครูร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพของ นางสำรวย พะนิรัมย์ ซึ่งเป็นชาวบ้านศรีสัมพันธ์ และ

กิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีตาลวก

IMG_4901

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดทำกิจกรรม วิถีพุทธ วิถีไทย วิถีตาลวก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ตาลวก “บวร” ราษฎร์ รัฐ รวมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรม การทำบุญใส่บาตร ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่ 2559

IMG_4925

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า…ต้อนรับปีใหม่ โดยมีการจัดกิจกรรมแลกของขวัญของนักเรียน มีการแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยในกิจกรรมวันนี้ นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและพบปะนักเรียน อวยพรให้แก่คณะครูและนักเรียนมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้

การแก้ปัญหา..อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

IMG_3852

โรงเรียนบ้านตาลวก ได้มีการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในทุกๆวัน โดยมีการนิเทศ ติดตามดูแล จากนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก อย่างเป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก สามารถอ่านออกเขียนได้ ตามนโยบายที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3 และ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่า “ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”

รางวัล..สถานศึกษาพอเพียง

IMG_4809

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านตาลวก ที่ผ่านการประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2556″  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2556″ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รางวัล…คุรุสดุดี

IMG_4808

โรงเรียนบ้านตาลวก ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539  เป็นที่ประจักษ์ชัด

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ

103979

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก (ประธานเครือข่ายโคกกลางจีกแดก) พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายโคกกลางจีกแดก  นายสุชาติ สุขสบาย และนายปิยะ ทวีเสมอ ครูโรงเรียนบ้านตาลวกร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 38 39 40 41 42 ... 74 75 76
web page hit counters codes Free