เยี่ยมสนามสอบO-NET

1518000745473

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายธรรมมูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เ-ต 3 ท่านพนัส พรหมด้าว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มาเยี่ยมสนามสอบ โอเน็ต โรงเรียนบ้านจีกแดก เครือข่ายพนมดงรัก 2 (โคกกลางจีกแดก) ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

IMG20180202160005

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 / 2560 

ให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบ O-NET 60

IMG20180202151739

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำวิชาที่ได้ติวและให้เทคนิคมาตลาดสามเดือน ให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบ O-NET 60

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

27591126_1705820932816010_188305747_n

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 อำเภอพนมดงรัก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หอประชุมโรงเรียนบ้านรุน

แปลงผัก เพื่ออาหารนักเรียน

27583818_1703984676332969_1355467375_n

แปลงปลูกผัก ของนักเรียนชั้น ป 1,2,3 4,5 โรงเรียนบ้านตาลวก ปลูกผักคะน้า กวางตุ้ง และผักบุ้ง

กำหนดการวันรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

pic_348434841127

pic_348434841127

กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

pic_754675461111

pic_754675461111

ร่วมงานศพ นายบวช ยืนยง อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีสัมพันธ์

27583603_1701820166549420_1680912842_n

วันที่ 27 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมงานศพ นายบวช ยืนยง อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องด้วยครับ

ประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ

27498036_1701821406549296_87049111_n

วันที่ 26 มกราคม 2561 สพฐ ได้จัดประชุม Video Conference  เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สู่การปฏิบัติ ทางโรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายอีกด้วย

วันครู ประจำปี 2561

1516097854437

วันที่ 16 มกราคม 2561 เครือข่ายจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก และเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอพนมดงรัก ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครู ผู้อบรมสั่งสอน ศิษย์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมศิษย์คาราวะครู และการมอบรางวัลครูดีศรีพนมดงรัก ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และบ่ายมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ตลอดงานเลี้ยงในช่วงเวลาค่ำวันเดียวกัน

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 64 65 66
web page hit counters codes Free