การแข่งฟุตซอลระดับจังหวัดสุรินทร์

1501244500052

โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ระดับจังหวัด

ถวายภัตตาหารเพล วัดบ้านตาลวกวนาราม

1500820028730

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๐ ผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระและน้ำปานะ เนื่องในวันพระและวันลงอุโบสถแสดงธรรม ณ วัดตาลวกวนาราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก

ประชุมถอดบทเรียน

1500819995998

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๐ ครูสุชาติ สุขสบายได้เข้าร่วมถอดบทเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนโอเน็ตสูงในแต่ละเครือข่าย

ประชุมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษชั้น ป.๑

1500780266066

วันที่ ๒๓-๒๔ ก.ค. ๖๐ ครูประสิทธิชัย สุขสำราญ ได้เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ โรงเรียนบ้านหนองคันนา
ขอบคุณวิทยากรจากค่าย Boot camp ได้ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายที่สำคัญสนุกสนานได้ประสบการณ์ไปต่อยอดในห้องเรียน

อบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

1500819835193

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๐ ประธานนักเรียนได้เข้าร่วมอบรมเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ โรงแรมทองเพกา อำเภอปราสาท

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1500819813009

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๐ ครูณัฐวุฒิ หล่อประโคน เข้าร่วมอบรมครูแนะแนว ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงแรมทองเพกา อำเภอปราสาท

กิจกรรมปลูกผักสวนครัว

1500819772463

นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ได้นำต้นกระเพราที่เพาะแล้ว ไปปลูกที่บ้านไว้ประกอบอาการ ช่วยประหยัดเงินผู้ปกครองอีกทาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน

IMG20170715094049

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๐ ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน ณ หอประชุมปราสาททอง สพป.สุรินทร์ เขต ๓

รับรางวัควัคซีนเด็กจมน้ำ

1500469179550

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้ รับรางโล่ห์เหรียญทองวัควัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ

เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย

1500296897108

วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ อย.น้อย และโครงการวัคซีนเด็กจมน้ำ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 ... 74 75 76
web page hit counters codes Free