ทัศนศึกษา จังหวัดชลบุรี

s__4661328

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559  โรงเรียนบ้านตาลวก ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน ไปทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้จังหวัดชลบุรี โดยออกเดินทางจากโรงเรียนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  ไปแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชลบุรี ดังนี้

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25591124_9873

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก เป็นประธานในพิธี หลักจาพิธีราชสดุดีเสร็จลูกเสือเนตรนารีโรองเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

ทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้ จังหวัดศรีสะเกษ

s__639043

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแห่งเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ โดยออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา 06.30 น. ไปแหล่งเรียนรู้วัดพระธาตุเรืองรอง  สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และศรีสะเกษอควาเรียม โดยในครั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้และความสุกสนานมากมาย

รวมพลังแห่งความภักดี

s__598039

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89

นายสุปัน วิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ทำกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ที่บริเวณหน้าอาคารเรียนอนุบาล โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกได้นำเพลงชาติและกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเวลา 10.00 น. คณะครูนักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์บริเวณโรงเรียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

s__4096008

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้(สวนพอเพียง) ณ บริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเตรียมเป็นพื้นที่สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

บำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

s__1720330

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกับอำเภอพนมดงรัก และหน่วยงานราชการในอำเภอพนมดงรักร่วมสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙  ณ วัดตาลวก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสุเชาว์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม เป็นประธานในพิธี

ลอยกระทง

63317

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมบูรณาการเทศกาลลอยกระทงให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก โดยในแต่ละชั้นได้มีการจัดทำกระทง และเรียนรู้ใบงานต่างๆเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง อาทิ วาดภาพระบายสี เรียงความเกี่ยวกับกระทง การประกวดการทำกระทง และในภาคบ่ายของวันนี้นักเรียนได้นำกระทงไปลอย ณ บ่อน้ำหลังโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ขมากรรมต่อพระแม่คงคา และเพื่อสืบสานประเพณีไทยอีกด้วย

มอบโต๊ะ

s__2211845

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก เป็นผู้รับมอบโต๊ะจากคุณครูสุชาติ สุขสบาย คุณครูสโรชา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์กัญญา สุขสบาย และคุณครูวงศกร ณรงค์  ที่ได้มอบโต๊ะหินอ่อนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก สำหรับใช้สอยต่อไป

กฐิน อำเภอพนมดงรัก

211834

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมงานกฐินอำเภอพนมดงรัก ซึ่งในปี 2559 ได้ทอดถวาย ณ วัดใหม่พัฒนา ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

กฐินสามัคคี วันตาลวก

121922

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดตาลวก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งกฐินในปีนี้ประกอบไปด้วยชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาจากบ้านตาลวก ศรีสัมพันธ์ หนองระอางและอื่นๆ มาร่วมทอดถวาย และจัดเลี้ยงโรงทานให้บรรดาญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 ... 64 65 66
web page hit counters codes Free