ร่วมเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

63410

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห ์นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving)” โรงเรียนในสังกัด สพป.สร.3 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.ในสังกัด สพป.สร.3ในการเอาตัวรอดจากปัญหาเด็กจมน้ำ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำพนมดงรัก ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

32658070_853536861512110_7527719777322663936_n

32658070_853536861512110_7527719777322663936_n

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

IMG20180517072751

เตรียมความพร้อมทำการเรียนการสอน ก่อนและหลังทำความสะอาด ตัดหญ้า โดยรอบอาคารเรียน

ผู้ปกครองมอบอุปกรณ์การเรียน

S__344067

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คุณสมเกียรติ เกิดแสง, คุณศิริมาศ พะนาศรัมย์, คุณณัฎฐิดา พละกุล, คุณอาดิษา เรียบร้อย และคุณอภินัทธ์ พละกุล ผู้ปกครองนักเรียนมอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนได้ใช้เพื่อการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนบ้านตาลวก ขอขอบพระคุณอย่างมาก ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครับ
ขอบคุณภาพจาก : ครูสำเริง

กิจกรรมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

2890

ต้อนรับนักเรียนช่วงเช้าและส่งนักเรียนกลับช่วงเย็น เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ประกาศนโยบาย ปีการศึกษาแห่งการอ่านออกเขียนได้ยกชั้น

82960

สุรินทร์-สพป.สร.เขต 3 เข้มรับเปิดเทอม..นำผอ.233 โรง ประกาศนโยบาย ปีการศึกษาแห่งการอ่านออกเขียนได้ยกชั้น เพื่อจะเป็นก้าวแรกแห่งการสร้างคุณภาพเข้าสู่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพโอเน็ต-เอ็นที

สุรินทร์-วันนี้(11 พ.ค. 61)ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์(สพป.สุรินทร์)เขต 3 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 233 โรง พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ ให้ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดจะมีการเปิด ภาคเรียนของปีการศึกษาใหม่ ในวันที่ 16 พ.ค.61 นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เป็นปีแห่งการอ่านออกเขียนได้ยกชั้น มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อที่จะไปสู่คุณภาพเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นก้าวแรกแห่งการสร้างคุณภาพ เข้าสู่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพโอเน็ต-เอ็นที พร้อมกำหนดนโยบาย นักเรียนดัง ดูดี โรงเรียนเด่น สำนักงานเยี่ยม เป็นแนวทางในการให้การทำงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งกำหนดนโยบาย พิเศษ ขึ้นมาอีก 2-3 นโยบาย เช่น เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนปลอดขยะ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอัตลักษณ์ ความเป็นสุรินทร์ และโรงเรียนจิตศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาการสื่อสารทางเลือกที่จะเป็นแนวทางให้ สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

S__24297521

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 ) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมทองเพกา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

รับมอบอุปกรณ์กีฬา

27576

วันที 9 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ขอขอบคุณนายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้มอบลูกฟุตบอลจำนวน 3 ลูก เพื่อให้นักเรียนอนุบาลได้ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ออกกำลังกายต่อไป

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

59494

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และจัดทำแผนพัฒนาประจำปี

ประเพณีบุญบั้งไฟ

S__11370520

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพนมดงรัก (ประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบลโคกกลาง) ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 ... 85 86 87
web page hit counters codes Free