pic_665666561187

pic_665666561187

เยี่ยมสนามสอบO-NET

1518000745473

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายธรรมมูญ ขวัญรัมย์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เ-ต 3 ท่านพนัส พรหมด้าว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ มาเยี่ยมสนามสอบ โอเน็ต โรงเรียนบ้านจีกแดก เครือข่ายพนมดงรัก 2 (โคกกลางจีกแดก) ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

IMG20180202160005

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 / 2560 

ให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบ O-NET 60

IMG20180202151739

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูประจำวิชาที่ได้ติวและให้เทคนิคมาตลาดสามเดือน ให้กำลังใจนักเรียนก่อนสอบ O-NET 60

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560

27591126_1705820932816010_188305747_n

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 อำเภอพนมดงรัก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 หอประชุมโรงเรียนบ้านรุน

แปลงผัก เพื่ออาหารนักเรียน

27583818_1703984676332969_1355467375_n

แปลงปลูกผัก ของนักเรียนชั้น ป 1,2,3 4,5 โรงเรียนบ้านตาลวก ปลูกผักคะน้า กวางตุ้ง และผักบุ้ง

กำหนดการวันรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

pic_348434841127

pic_348434841127

กำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

pic_754675461111

pic_754675461111

ร่วมงานศพ นายบวช ยืนยง อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีสัมพันธ์

27583603_1701820166549420_1680912842_n

วันที่ 27 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมงานศพ นายบวช ยืนยง อดีตผู้ใหญ่บ้านศรีสัมพันธ์ หมู่ที่ 8 ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องด้วยครับ

ประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ

27498036_1701821406549296_87049111_n

วันที่ 26 มกราคม 2561 สพฐ ได้จัดประชุม Video Conference  เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา สู่การปฏิบัติ ทางโรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายอีกด้วย

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 ... 81 82 83
web page hit counters codes Free