ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

IMG20170927102902

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ โดยนายทวีสิทธิ์ มั่นจิต เป็นประธานในพิธี

การแข่งขันกีฬาเครือข่าย รอบคัดเลือก

IMG20170924150932

วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เครือข่ายโคกลางจีกแดก ได้จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนระดับเครือข่ายการศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด ๘ โรงเรียน แบ่งออกเป็นสองสาย สายเอ มีโรงเรียนบ้านละเอาะ,โรงเรียนบ้านจีกแดก,โรงเรียนบ้านโคกกรม และโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ในสายเอ จัดการแข่งขันที่โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ สายบี มีโรงเรียนบ้านโคกกลาง,โรงเรียนบ้านตาลวก,โรงเรียนบ้านศรีสวาย,และโรงเรียนบ้านสระแก้ว สายบี แข่งขันที่โรงเรียนบ้านศรีสวาย มีกีฬาที่แข่งขันดังนี้ ฟุตบอลชายหญิง ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอล ชายหญิง เซปักตะกร้อ ชายหญิง เปตอง ฟุตบอลอนุบาท และโบว์ลิ่งอนุบาล

วันโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ

1505910094634

วันที่ 19 กันยายน 60 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งชาวเขมรมีความเชื่อว่า เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปิด เพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรกได้เดินทางมาเยี่ยมญาติได้ ชาวเขมรจึงจัดทำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ในตอนเย็นของวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 และพอรุ่งเช้าวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ก็จะนำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัด เรียกว่า “วันเบ็นตูจ” โดยเชื่อว่าผีจะออกมาจากยมโลกได้ 15 วัน หลังจากนั้นต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตามเดิม จากวันเบ็นตูจนับไปอีก 15 วัน (นับจากวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10) จะตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี คือ “วันเบ็นทม” ซึ่งเป็นวันที่ประกอบพิธีแซนโฎนตา

ทางโรงเรียนบ้านตาลวกและชุมชนมีเชื่อสายเขมร ขอมโบราณ เลยได้จัดพิธีแซนโฏนตาขึ้น

งานเกษียณอายุราชการครู อำเภอพนมดงรัก

IMG20170918194325

วันที่ 18 กันยายน 60 ผู้บริหาร คณะครู ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการในอำเภอพนมดงรัก จำนวน 12 ท่าน ณ โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก

อุ่นเครื่องกีฬาเครือข่าย

IMG20170913140516

วันที่  13 และ 18 กันยายน 60 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้อุ่นเครือก่อนแข่งขันกีฬาเครือข่าย กับโรงเรียนนิคมสร้างตาเองปราสาท 4 และโรงเรียนบ้านจีกแดก

พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

1505910028429

วันที่ 16 กันยายน 60 เครือข่ายโคกกลางจีกแดก ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีสูงขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

รับมอบทุนและอุปกรณ์การเรียน

1505909881338

วันที่ 9 กันยายน 60 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนจากผู้อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านศรีสัมพันธ์ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

1505909893530

วันที่ 8 กันยายน 60 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง และกิจกรรมอื่นๆ

นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

IMG20170906153702

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศติดตาม “โรงเรียนคุณธรรม” โดยการใช้โครงงานคุณธรรมเป็นการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น เป็นการเรียนรู้และแก้ปัญหาในการเรียนของนักเรียน ฝึกให้มีระเบียบวินัย และเป็นคนดีของสังคม

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ

IMG20170905185154

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร ครู ร่วมงานเกษียณอายุราชการ นายยุพชาติ ตีคลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จัดที่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ทางโรงเรียนขออวยพรให้ท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปครับ

จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 59 60 61
web page hit counters codes Free