Category Archives: โปรแกรมทางการศึกษา

โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

แนะนำ 60 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เด็ดๆ ที่ให้คุณดาวน์โหลดไปใช้ฟรี…

 

โปรแกรมคำนวณภาวะทางโภชนาการของเด็ก น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่

 

โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 (Version 7 พฤศจิกายน 2557)

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557

Update โปรแกรมเอกสารงานทะเบียน ปพ.1-3 Version 7 พฤศจิกายน 2557
    1.  สามารถกหนดรายวิชาเลือกเรียน  ได้ 1 วิชา / เทอม / ปี  (กำหนดรหัสวิชาเป็น “ล”)
    2.  โอนข้อมูลโอเน็ตจากไฟล์ Excel  สทศ.
    3.  ปรับปรุงคำสั่งให้ทำงานเร็วขึ้น

 

รวมโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด BCC typing tutor ทุกรุ่น

 
web page hit counters codes Free