Category Archives: สื่อการสอนนวัตกรรมการศึกษา

สอนเด็กให้เป็นคนดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

 

ดาวน์โหลดฟรี! เพลงสระภาษาไทย จำนวน 24ชุด

 

ภาพระบายสีค่านิยม 12 ประการ

 

อ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD : อ่านสร้างสุข 14

 

หนังสือภาพสื่อสร้างสรรค์พัฒนาสมองและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกน้อย

 

ดาวน์โหลดฟรี! บิงโกเกมสระภาษาไทย

 

ดาวน์โหลด! คลังสื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสำนักงาน ป.ป.ส.

 

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.

 

คลังหนังสือเสริมความรู้ 14,408 เล่ม จากมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์

 

ดาวน์โหลดฟรี! คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ป.1-ม.6

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14 15
web page hit counters codes Free