Category Archives: สื่อการสอนนวัตกรรมการศึกษา

แบบฝึกอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษ แบบPhonics พร้อมคำศัพท์ 151 คำ

 

ศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอลระดับชาติ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

 

คลิปการสอนภาษาไทย ชุดคุณหนู หัดเขียน หัดอ่าน พยัญชนะ-สระ 20 คลิป

 

สื่อดิจิทัลเกมการศึกษา 33 ชุด คณิตศาสตร์ ระดับประถมฯ ข้อมูลจาก สสวท.

 

ดาวน์โหลด! บัตรภาพคำศัพท์ ไทย-อังกฤษ จำนวน 306 คำ

 

ดาวน์โหลด! แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4-6 จำนวน 142 แผ่น

 

ดาวน์โหลด! บัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 183 คำ

 

ดาวน์โหลด! สูตรคำนวณโปรแกรม Excel สำหรับทุกงาน ทุกสายอาชีพครับ

 

สื่อประกอบการเรียนรู้ บิงโกเกมภาษาอังกฤษ A-Z

 

ดาวน์โหลด! แบบฝึกลากเส้นและแบบฝึกเขียนตามรอยประ พยัญชนะไทย 88 แผ่น

ตัวอย่างครับ…

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14 15
web page hit counters codes Free