Category Archives: สื่อการสอนนวัตกรรมการศึกษา

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกอ่าน-เขียนแจกลูกสะกดคำ วิชาภาษาไทย จำนวน 240 แผ่น

 

ดาวน์โหลดฟรี! ภาพระบายสี พุทธประวัติ 90 ภาพ

 

ดาวน์โหลดฟรี! (ไฟล์word) เนื้อเพลงลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 164 เพลง

 

อ่านฟรี! การ์ตูนนิทานชาดก (ภาพสวยมากครับ) จำนวน 51 เรื่อง

 

เรียน/ดาวน์โหลดฟรี! สื่อการสอนทุกกลุ่มสาระฯ ป.1-ม.6 จำนวน 800 บทเรียน

 

ดาวน์โหลด! ภาพระบายสีเกี่ยวกับพุทธประวัติ (ภาพสวยมากครับ) จำนวน 40 ภาพ

 

ดาวน์โหลดฟรี! เพลงลูกเสือ-เนตรนารี (ไฟล์ MP3)

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.2 จำนวน 110 แบบ

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.4 จำนวน 59 แบบ

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป.5 จำนวน 60 แบบ

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14 15
web page hit counters codes Free