Category Archives: สื่อการสอนนวัตกรรมการศึกษา

แบ่งปันภาพระบายสีวันภาษาไทย

27-7-2558 12-10-33

 

โปรแกรมคำนวณภาวะทางโภชนาการของเด็ก น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่

 

ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” พุทธศักราช 2558

ด้วย มูลนิธิหลวงประดิศฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปะบรรเลง) ได้จัดประกวดการบรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” พุทธศักราช 2558 ของนักเรียนระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งเครื่องดนตรีออกเป็น 6 ประเภท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึง 31 ส.ค. 2558 จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวด โดยสมัครทางเว็บไซท์ https://www.facebook.com/sornthongthai(คลิ๊ก) และทาง e-mail:sornthongthai@gmail.com หรือโทร 083-134-7466(เวลาทำการ 09.00-18.00 น.)

 

ขอเชิญประชุมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้รับผิดชอบหลักงานประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ในวันที่ 21 กค.58 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ หนังสือนำส่งและกำหนดการ

 

การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ “Careers in Space”

ด้วย สำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : สทอภ.หรือ  GISTDA  แจ้งว่าจะดำเนินการจัดประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าประกวดภาพวาดที่ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลงานภายใน 2 ต.ค. 2558 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ http://www.gistda.or.th/main/th/node/744(คลิ๊ก)  ดาวน์โหลดใบสมัคร(คลิ๊ก)

 

ดาวน์โหลดฟรี! นวัตกรรมพัฒนาภาษาไทย จำนวน 24 ชุด

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบทดสอบการอ่านการเขียน ป.1-6 จำนวน 120 ชุด

 

ดาวน์โหลดฟรี! ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การคัดลายมือ ป.1 – ม.3

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกคัดลายมือ ภาษาไทย 135 แผ่น

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-6 26 เล่ม มากกว่า 390 แบบฝึก พร้อมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

แบบ ฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-6 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ได้เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ของ คุณครู ศรีวัย พญาปุโรหิต โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  1 เพื่อให้ทุก ร.ร. นำไปใช้พัฒนานักเรียน
ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลงาน คือ คุณครู ศรีวัย พญาปุโรหิต โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เป็นอย่างสูงนะครับ ที่พัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยทำให้คุณครูทุกคนได้มีเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยใน การพัฒนานักเรียนครับ

กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom
ดาวน์โหลดไฟล์ลิงค์ที่1

หรือ

ดาวน์โหลดไฟล์ลิงค์ที่2

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1

 แหล่งที่มา : http://182.93.222.52/chiangrai1/supervisor/index.php?sid=57000001&action=e_loader&item=36

 

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14 15
web page hit counters codes Free