Category Archives: สื่อการสอนนวัตกรรมการศึกษา

คู่มือ…การอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

appsforedpic

 

แบบทดสอบการอ่านและเขียน ปีการศึกษา 2558 (โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส)

10636275_1617005361870094_7233163645310673447_n

 

ใบงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านตาลวก ปีการศึกษา 2558 (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6)

8-8-2558 23-01-45

 

แบ่งปัน… บัตรภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

fgergergfv

 

แบ่งปัน… สื่อการเรียนรู้คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

ggergergerge3

 

แบ่งปัน… แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน คำพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6

fgfdggedeerre

 

คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ ป.1 – 3

4-8-2558 13-43-29

 

ดาวน์โหลดฟรี(ไฟล์word)! แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี (ลูกเสือสำรอง-สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่)

แผน การจัดการเรียนรู้วิชาลูกเสือมาเผยแพร่ให้คุณครูได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ครับ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดได้มาจาก : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗(บ้านเนินสันติ) โรงเรียนนามนพิทยาคม โรงเรียนขามแก่นนคร ครับ

 

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ11 เล่ม 88 แบบฝึก

แบบฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ได้เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ ของ ครูจินตนา  แสงแก่ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  1 เพื่อให้ทุก ร.ร. นำไปใช้พัฒนานักเรียน…

 

แบ่งปันภาพระบายสีวันเข้าพรรษา

27-7-2558 11-30-46

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14 15
web page hit counters codes Free