Category Archives: เอกสารทางการศึกษา

คู่มือ…การอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)

appsforedpic

 

คู่มือการสร้างเกมส์จาก getkahoot.com (โดย ครูกิติศักดิ์ รัตนมูล)

3-9-2558 11-39-37

 

เกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน A-Math (ตาลวกแม็ทเกมส์)

5-8-2558 8-09-17

 

ตัวอย่างการจัดทำ ID Plan (Individual Development Plan)

4-8-2558 10-00-13

 

แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ปี 2558)

แบบคำร้องขอย้ายจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 😳 

 

 

ส่งมอบงานอนุโมทนาบัตร (ตอบขอบคุณ)

งานอนุโมทนาบัตร (ตอบขอบคุณ)
1. ออกแบบเกียรติบัตร/อนุโมทนาบัตร และใช้ข้อความที่เหมาะสมตามเรื่องที่ออกอนุโมทนาบัตรหรือเกียรติบัตร
2. บันที่เลขที่เกียรติบัตร/อนุโมทนาบัตร ลงในทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน

 

ส่งมอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
1. รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ให้ผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมจากทุกชั้น อ.1-ป.6) …(โดยแต่ละชั้นให้ทำรายงานส่ง 2 เล่ม)
2. ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสรุปเป็นสารสนเทศของ่โรงเรียน 2 เล่ม (โดยเก็บที่โรงเรียน 1 เล่ม ส่งไปที่ สำนักงานเขตฯ 1 เล่ม)

3. ในกรณีที่กรอกข้อมูลในโปรแกรม Scantool 3 สามารถดาว์นโหลดคู่มือและโปรแกรมได้จากโปรแกรมทางการศึกษาของเว็บไซต์โรงเรียน (เขตน่าจะจัดอบรมก่อนติดตามงาน)

 

คู่มือประชาชน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ) สพป.สุรินทร์ เขต 3

คู่มือประชาชน (พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ) สพป.สุรินทร์ เขต 3  คู่มือประชาชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 

บันทึกการเข้าร่วมการประชุม (โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 21 ก.ค. 2558)

บันทึกการเข้าร่วมการประชุม (โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 21 ก.ค. 2558) 😆 

ดาว์นโหลดบันทึกการประชุม

 

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558 (โรงเรียนบ้านตาลวก)

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558 (โรงเรียนบ้านตาลวก)

ดาว์นโหลดไฟล์.rar

คู่มือประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558 (ปริ้นจากเว็บ ก.พ.ร.)

ดาว์นโหลดไฟล์.rar

 

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free