Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

แปลงของนักเรียนชั้น ป 5/1/2

IMG_2465

แปลงของนักเรียนชั้น ป 5/1/2 เตรียมปลูกข้าวโพด และถั่วฝักยาว

 

การเตรียมแปลงผักของนักเรียนชั้น ป 1,2

45723

กิจกรรมเพิ่มรู้ การเตรียมแปลงผักปลูกผักบุ้ง ผักชี คะน้า ของนักเรียนชั้น ป 1,2 และ 3 

 

พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระธรรมทูต_๑๘๐๖๒๘_0004

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 พระธรรมทูตจากอำเภอพนมดงรักได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาลวก นักเรียนได้ศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนนำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

 

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๖_0009

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอ่านสารท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
กรอบแนวคิดและคำขวัญ​ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

 

อบรมการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด

9943

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอดในเด็กประถม และปฐมวัย ทางโรงเรียนนำนักเรียนชั้น ป. 5 จำนวน 5 คนเข้าร่วมอบรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก

 

นิเทศ ติดตาม อาหารกลางวัน

10183

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai school lunch ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดอาหารกลางวันที่บอกปริมาณพลังงานสารอาหารที่นักเรียนแต่ละวันควรได้รับในหนึ่งมื้ออาหารบอกถึงปริมาณวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อเพื่อประกอบอาหารกลางวันในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ครบทั้งปริมาณและคุณภาพอาหาร ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ไหว้ครู61_๑๘๐๖๑๔_0053

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี และได้เจิมหนังสือเรียนด้วย

 

ผลผลิตโรงเรียน

31020

ผลผลิตโรงเรียน ครูและนักเรียนปลูกไม้ผล มะม่วง ฝรั่ง และเลี้ยงปลาในสระโรงเรียน มีปลานิล ปลาดุก ซึ่งได้นำมาประกอบอาหารเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ทำให้นัหเรียนได้รับอาหารเสริมนอกเหนืออาหารกลางวันและเพิ่มโปรตีน ให้กับร่างกาย มีพัฒนาการทางที่ดีขึ้น

31020 31021 31022 55911 64726 64727 64728 31019

 

บริจาคสิ่งของให้โรงเรียน

7195

ผู้ปกครองนักเรียน ด.ญ.ธัญภรณ์ สำรวมจิต เอาน้ำหวานมาบริจาคให้โรงเรียนบ้านตาลวก ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่ได้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโรงเรียน

 

ประชุมมอบ นโยบาย

412653

2 มิย 61เครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก1และ2จัดประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับนโยบายจากท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต โดยมีท่านพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้่านรุน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 6 7 8 9 10 ... 26 27 28
web page hit counters codes Free