Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

59494

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และจัดทำแผนพัฒนาประจำปี

 

ประเพณีบุญบั้งไฟ

S__11370520

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพนมดงรัก (ประเพณีบุญบั้งไฟประจำตำบลโคกกลาง) ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 

 

รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย

31732141_1801230466608389_892236360042151936_n

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย.น้อย ระดับทอง และเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 ณ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

 

อบรมผู้บริหารเขตพัฒนาการศึกษา

31886611_1801230319941737_3121467237278416896_n (1)

วันที่ 28-30 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าอบมรมผู้บริหารเขตพัฒนาการศึกษา กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ณ จังหวัดระยอง 

 

สภากาแฟ

1524711240949

วันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้จัดประชุมผู้บริหารเคลื่อนที่เขตการศึกษาอำเภอพนมดงรัก ชี้แจงหารือข้อราชการต่างๆ และรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ ณ โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

 

ผ้าป่าสามัคคีวัดตาลวกวนาราม

1523927980121

วันที่ 14 เมษายน 2561 ชาวบ้านศรีสัมพันธ์ บ้านตาลวก บ้านหนองระอาง หนองแวง และวัดตาลวก นำโดยพระครูไพโรจน์สารธรรม เจ้าคณะตำบลจีกแดก ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 93,749 บาท ขออนุโมทนาสาธุ ด้วยครับ 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ช่วงที่ 2

1523414468393

วันที่ 9-10 เมษายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ช่วงที่ 2) ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

ประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา

1523099767198

วันที่ 5-7 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บริหารในเขต อำเภอพนมดงรัก ประชุมสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเขตการศึกษาพนมดงรัก ณ ศูนย์กสิกรรมสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนพัฒนาการศึกษา

1523099941857

วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ช่วงที่ 1) ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

IMG20180330090153

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ มอบใบประกาศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 17 คน โดยท่านสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรพนมดงรัก ได้มามอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร D.A.R.E. ด้วย ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดจนคณะครู และผู้ปกครองมาให้กำลังใจลูกหลาน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 6 7 8 9 10 ... 24 25 26
web page hit counters codes Free