Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

พัฒนาโรงเรียน

70384

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ลูกเสือเนตรนารี ร่วมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์บริเวณสระน้ำ และแหล่งเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง โดยนำผักตบชวามาแทรกในหญ้าขอบสระน้ำ เพื่อกำจัดหญ้าให้มีพื้นที่อยู่อาศัยของปลา และเมื่อผักตบชวาโตขึ้นก็จะนำไปทำปุ๋ยหมักต่อไป

 

ผลผลิตของโรงเรียน

49073

ผลผลิตของโรงเรียนบ้านตาลวก ผักบุ้งชั้น ป.1,2 , แตงกวาชั้น ป.5 และนาข้าวหอมผกาอำปึล กำลังงามครับ

 

ปลูกต้นไม้

S__6479894

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ร้อยทหารพรานที่ 2605 อำเภอพนมดงรัก ได้นำต้นกล้า ยางนา พยูง มะม่วงป่า ประดู่ และไผ่ป่า มาปลูกที่โรงเรียนบ้านตาลวก เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

 

การแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการอำเภอพนมดงรัก

213187

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายรองรัตน์จง อุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรัก มอบหมายนายพีรพันธ ์พรรคนาวิกโยธิน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นำสิ่งของและเงินบริจาคจากพี่น้องชาวอำเภอพนมดงรัก จำนวน 25,420 บาท ส่งมอบแก่ศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สปป.ลาวต่อไป และได้เปิดการแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการอำเภอพนมดงรัก ณ สนามฟุตบอลที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ และโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว

476592

วันที่ 28 ก.ค. 2561 เวลา 10.30 น.
นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานเปิดโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ และโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื้นที่สีเขียว ณ บริเวณป่าทำเลเลี้ยงสัตว์ บ้านทานตะวัน หมู่ที่ 10 ตำบลจีกแดก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 150 คน

 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

DSC_0492

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 7.30 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอพนมดงรัก นำเหล่าข้าราชการทุกส่วน, พนักงานราชการ,ลูกจ้างฯลฯ และประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมอำเภอพนมดงรัก

 

แห่เทียนเข้าพรรษา

แห่เทียน_๑๘๐๗๒๖_0044

กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา และเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดตาลวกวนาราม พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทย_๑๘๐๗๒๖_0023

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

 

ถวายราชสดุดี

ถวายราชสดุดี_๑๘๐๗๒๖_0016

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ทบทวนคำปฎิญาน สวนสนาม และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 

กีฬาสีภายในชุมชนร่วมใจ

กีฬาสี61_๑๘๐๗๒๓_0018

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในชุมชนร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ได้รับเกียรติจากท่าน อุทิศ สนิทสนม กำนันตำบลจีกแดก เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28 29
web page hit counters codes Free