Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

นิเทศ ติดตาม อาหารกลางวัน

10183

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai school lunch ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดอาหารกลางวันที่บอกปริมาณพลังงานสารอาหารที่นักเรียนแต่ละวันควรได้รับในหนึ่งมื้ออาหารบอกถึงปริมาณวัตถุดิบที่ต้องจัดซื้อเพื่อประกอบอาหารกลางวันในแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ครบทั้งปริมาณและคุณภาพอาหาร ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ไหว้ครู61_๑๘๐๖๑๔_0053

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี และได้เจิมหนังสือเรียนด้วย

 

ผลผลิตโรงเรียน

31020

ผลผลิตโรงเรียน ครูและนักเรียนปลูกไม้ผล มะม่วง ฝรั่ง และเลี้ยงปลาในสระโรงเรียน มีปลานิล ปลาดุก ซึ่งได้นำมาประกอบอาหารเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ทำให้นัหเรียนได้รับอาหารเสริมนอกเหนืออาหารกลางวันและเพิ่มโปรตีน ให้กับร่างกาย มีพัฒนาการทางที่ดีขึ้น

31020 31021 31022 55911 64726 64727 64728 31019

 

บริจาคสิ่งของให้โรงเรียน

7195

ผู้ปกครองนักเรียน ด.ญ.ธัญภรณ์ สำรวมจิต เอาน้ำหวานมาบริจาคให้โรงเรียนบ้านตาลวก ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครอง ที่ได้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับโรงเรียน

 

ประชุมมอบ นโยบาย

412653

2 มิย 61เครือข่ายการจัดการศึกษาพนมดงรัก1และ2จัดประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับนโยบายจากท่าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต โดยมีท่านพิชิต หอมนวล รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้่านรุน

 

วันงดสูบบุหรี่โลก

S__1425412

วันงดสูบบุหรี่โลก “World No Tobacco Day” วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ที่มีต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2561 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนด คำขวัญว่า “Tobacco and heart disease” หรือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่” โรงเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมกับชุมชน ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน งดสูบบหรี่ และตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเอง และคนรอบข้าง

 

มอบเกียรติบัตร

62505

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) จำนวน 10 คน

 

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0001

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปริพนิพาน ของพระโคตมพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญ แห่งเดือนวิสาขะ จัด ณ วัดตาลวกวนาราม จีกแดก พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0001 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0002 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0004 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0005 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0006 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0007 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0008 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0009 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0010 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0011 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0013 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0014 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0015 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0016 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0017 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0018 วันวิสาขบูชา_๑๘๐๕๒๘_0019

 

ประชุมผู้ปกครอง

6193

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพบปะผู้บริหาร ครู ถึงการจัดการเรียนการสอนในปีที่ผ่านมา และในปีนี้ได้ประกาศนโยบายเพิ่มเติม ปี 2561 ปีแห่งการอ่านออกยกชั้น และทำข้อตกลงกับผู้ปกครอง MOU เรื่องการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นจากเดิม และเรื่องกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน 

 

เลือกตั้งสภานักเรียน

61991

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ความสามัคคี และความเป็นผู้นำ

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24 25 26
web page hit counters codes Free