Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

63661

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้นโรงเรียนบ้านตาลวก ชั้น ป.5, 6 เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา

 

ผลผลิตชั้น ป. 1,2

68489

ผักบุ้ง เตรียมนำไปประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ของนักเรียนชั้น ป 1 และ 2 

 

อบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

อบรมป้องกันยาเสพติด_๑๘๐๗๐๘_0005

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกและโรงเรียนบ้านโคกกรมร่วมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียน จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก และได้ท่านปลัด อำเภอพนมดงรัก เป็นวิทยากรอบรม 

 

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

S__3776519

วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกได้นำนักเรียนปลูกต้นประดู่ จำนวน 30 ต้น ณ สวนป่าสิริกิติ์ ตำบลจีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและให้ร่มเงาเพิ่มออกซิเจนให้โลก 

 

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม

สวนสนาม_๑๘๐๗๐๑_0033

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมกับโรงเรียนพนมดงรักวิทยาและโรงเรียนในเครือข่ายพนมดงรัก 2 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม โดยนายรองรัตน์ จงอุตสาห์ นายอำเภอพนมดงรักเป็นประธานในพิธี ผู้บริหารโรงเรียน ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และลูกเสือ เนตรนารี กว่า 800 นาย ร่วมพิธีดังกล่าว

 

แปลงของนักเรียนชั้น ป 5/1/2

IMG_2465

แปลงของนักเรียนชั้น ป 5/1/2 เตรียมปลูกข้าวโพด และถั่วฝักยาว

 

การเตรียมแปลงผักของนักเรียนชั้น ป 1,2

45723

กิจกรรมเพิ่มรู้ การเตรียมแปลงผักปลูกผักบุ้ง ผักชี คะน้า ของนักเรียนชั้น ป 1,2 และ 3 

 

พระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระธรรมทูต_๑๘๐๖๒๘_0004

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 พระธรรมทูตจากอำเภอพนมดงรักได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาลวก นักเรียนได้ศึกษาพระพุทธศาสนา และหลักธรรมคำสอนนำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน 

 

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด_๑๘๐๖๒๖_0009

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และอ่านสารท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักเรียนและชุมชนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด
กรอบแนวคิดและคำขวัญ​ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

 

อบรมการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด

9943

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอดในเด็กประถม และปฐมวัย ทางโรงเรียนนำนักเรียนชั้น ป. 5 จำนวน 5 คนเข้าร่วมอบรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 24 25 26
web page hit counters codes Free