Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

มอบชุดกีฬาและเสื้อผ้าไหม และเสื้อหม้อห้อม

15799

มอบชุดกีฬาและเสื้อผ้าไหม และเสื้อหม้อห้อม ให้นักเรียนชั้น ป.4

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

DSC_1317

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

 

ประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมดงรัก

DSC_1052

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมดงรัก “สู่ห้องเรียนคุณภาพ” ณ หอประชุมร่วมใจภักดิ์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว

 

ฐานเชือกเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้

DSC_0908

ฐานเชือกเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้ และความประโยชน์ของการเล่นฐานนี้ ก็คือ การกล้า การติดสินใจ การทรงตัว และการเล่นมีครูควบคุมดูแลตลอด ทางโรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรโรงเรียนพนมดงรักวิทยาและนักเรียน ที่ได้มาทำฐานสะพานเชือกให้ ขอขอบคุณมากครับ

 

อบรมธรรมศึกษา

DSC_0870

วันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้นำนักเรียนเข้าอบรมธรรมมะ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาลวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในชีวิต สามารถนำหลักธรรมอันดีทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

นิเทศห้องเรียน จากเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2

DSC_0804

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับการนิเทศห้องเรียน จากเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2 โคกกลาง จีกแดก ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการพัฒนาการศึกษา

DSC_0804DSC_0814DSC_0819DSC_0820DSC_0821DSC_0827IMG201906211016532259107467107468DSC_0799

 

ออกกำลังกายทุกเช้าวันพฤหัสบดี

S__25428004

กิจกรรม ออกกำลังกายทุกเช้าวันพฤหัสบดี ก่อนเข้าห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ขยับ แขน ขา และอวัยวะต่างๆของร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา

 

ออกหน่วยพ่นหมอกควัน กำกัดยุงลาย

13759

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับความอนุเคราะห์จาก อบต. จีกแเดก ออกหน่วยพ่นหมอกควัน กำกัดยุงลาย ทางโรงเรียนขอขอบคุณมากครับ

 

กิจกรรมจิตอาสา

11746

วันที่ 19 มิย 2562 นายสุปัน วิชัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯนนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต.จีกแดก ที่วัดบ้านศรีสวาย มีหน่วยงานปกครอง.กำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน.ผช..ทหาร.ผ.อ.โรงเรียน.ตำารวจ.อบต..ชาวบ้านเข้าร่วมพัฒนาวัดบ้านศรีสวาย

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

DSC_0752

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดประชุมผู้ปกครอง และได้ร่วมกันพัฒนาบริบทของโรงเรียน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 31 32 33
web page hit counters codes Free