Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

งานเกษียณ น้าปรีชา สมหวัง

IMG20181225165456

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราช ของนายปรีชา สมหวัง ช่างไม้ 4 (ภรรโรง) มีพิธีบายศรี และงานเลี้ยงภาคตอนIMG20181225165456 IMG20181225170002 IMG20181225170006 IMG20181225170225 IMG20181225181717 IMG20181225192550 IMG20181225193208 IMG20181225193754 IMG20181225193816 IMG20181225194236 IMG20181225194715 IMG20181225195236 IMG20181225200453 IMG20181225202155 IMG20181225202200เย็น 

 

กำหนดการสอบระดับชาติ

pic_412341231710

กำหนดการสอบระดับชาติ

 

ลูกหมูป่า ผลผลิตโรงเรียนบ้านตาลวก

21619

ผลผลิตของโรงเรียน ลูกหมูป่าคลอดลูกจำนวน 8 ตัว แต่ละตัวแข็งแรงดี

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

86031

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดประุชมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนบ้านตาลวกและเตรียมจัดงานเลี้ยงส่ง น้าปรีชา สมหวัง ช่างไม้ 4 ที่ท่านได้ลาออกจากราชการเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และแนะนำบุคลากรใหม่ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ต้อนรับครูผู้ช่วย

85764

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับบรรจุบุคลากร 1 ท่าน ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกประถมศึกษา คือ นางสาวปฏิญย์ญา บุญมาก ทางโรงเรียนบ้านตาลวกยินดีต้อนรับ

 

รางวัลเหรียญทองระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68

แข่งวิชาการ_๑๘๑๒๑๒_0007

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีระดับภาค ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการประกวดได้เหรียญทองระดับภาคและประเทศได้ 91.40 คะแนนได้ลำดับที่ 9 ทั้งหมด 61 เขต ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 

นายปรีชา สมหวัง ช่างไม้ 4 ลาคณะครูนักเรียน

S__6586370

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คุณลุงปรีชา สมหวัง ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านตาลวก/นักการภารโรง ได้มาลาคณะครูและนักเรียน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และได้ลาออกจากราชการเพื่อพักผ่อน ซึ่งคุณลุงได้อยู่กับโรงเรียนมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี สร้างคุณงามความดีมากมายให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนขอให้คุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความสุขในวัยเกษียณอายุครับ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านตาลวก

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านตาลวก

 

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

เปิดภาคเรียน2_๑๘๑๑๐๑_0017

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนทำการเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561 และได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดกับคุณครูที่เกิดในเดือน ตุลาคม มีครูสโรชา สุขสบาย ครูบุญจันทร์ ล้อมค้อม และครูประสิทธิชัย สุขสำราญ ซึ่งในวันดังกล่าวนักเรียนได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณรอบๆอาคารเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27 28
web page hit counters codes Free