Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

รับมอบทุนและอุปกรณ์การเรียน

1505909881338

วันที่ 9 กันยายน 60 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้รับมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนจากผู้อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านศรีสัมพันธ์ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่าน

 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย

1505909893530

วันที่ 8 กันยายน 60 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง และกิจกรรมอื่นๆ

 

นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

IMG20170906153702

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกรับการนิเทศติดตาม “โรงเรียนคุณธรรม” โดยการใช้โครงงานคุณธรรมเป็นการจัดกิจกรรมในแต่ละชั้น เป็นการเรียนรู้และแก้ปัญหาในการเรียนของนักเรียน ฝึกให้มีระเบียบวินัย และเป็นคนดีของสังคม

 

ร่วมงานเกษียณอายุราชการ

IMG20170905185154

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร ครู ร่วมงานเกษียณอายุราชการ นายยุพชาติ ตีคลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จัดที่โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ทางโรงเรียนขออวยพรให้ท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดไปครับ

 

พิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล ในหลวงรัชการที่ ๙

IMG20170905103334

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศล ในหลวงรัชการที่ ๙ ณ วัดตาลวกวนาราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก โดยมีนายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงค์ นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธี

 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเครือข่ายโคกกลางจีกแดก

IMG20170901085458

IMG20170901085458 IMG20170831140640 IMG20170901084451 IMG20170901084503 IMG20170901085115วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ระดับเครือข่ายโคกกลางจีกแดก ณ โรงเรียนบ้านจีกแดก ทางโรงเรียนได้เป็นตัวแทนเครือข่ายไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่หลายรายการ ขอขอบคุณครูและนักเรียนที่คนที่ผ่านการแข่งขันระดับเครือข่าย

 

ประชุมทางไกล เรื่องจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

IMG20170829101010

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประชุมทางไกลเรื่องจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย สพฐ

 

สวดอภิธรรมศพ นายชอน สำรวมจิต

IMG20170828183555

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายชอน สำรวมจิต ชาวบ้านโคกวัด บ้านตาลวก ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคหอบหืด เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางโรงเรียนบ้านตาลวก ขอแสดงความเสียใจกับญาติ ด้วยอย่างยิ่ง

 

ต้อนรับครูผู้ช่วย

IMG20170828083050

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวก ต้อนรับครูผู้ช่วย นางสาวกนกกาญจน์ ลูกอินทร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกยินดีต้อนรับ 

 

ปั่นจักรยานพิชิตสองปราสาท

1503831617048

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุปัน วิชัย ร่วมพิธีเปิดปั่นจักรยานพิชิตสองปราสาท ณ ที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 26 27 28 29 30 ... 36 37 38
web page hit counters codes Free