Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

อบรมป้องกันยาเสพติด

อบรมยาเสพติด_7823

วันที่ 26 สิงหาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดกิจกรรมอบรมป้องกันยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านตาลวก กิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านตาลวก และโรงเรียนบ้านโคกกรม และมีตำรวจ D.A.R.E  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีรองนายกองค์การบริการส่วนตำบลจีกแดก มาเป็นประธานในพิธี

 

มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาชนะเลิศแต่ละประเภท

IMG_4281

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกที่ชนะเลิศกีฬาและกรีฑาเครือข่ายโคกกลางจีกแดก โดยในปีนี้โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับรางวัลดังนี้ 

 

การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านตาลวก 18 สิงหาคม 2558 (เอกสาร,ใบงาน)

science_logo

แจ้งคณะครูทุกท่าน!!!… เลื่อนการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จากเดิมวันที่ 11 ส.ค. 2558 มาจัดในศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 และให้ทุกท่านดาว์นโหลดไฟล์เอกสารรับสมัครนักเรียนและแบบรายงานผลในกิจกรรมที่ท่านรับผิดชอบ พร้อมทั้งดาว์นโหลดใบงานในช่วงชั้นของท่านไปใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน…(สรุปผลส่ง ครูกิติศักดิ์ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558)

 

ข้อมูลพื้นฐานเตรียมรับการนิเทศ…

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาลวก เตรียมรับการนิเทศ….
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pptx
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pdf

 

 

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก…

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น…

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น
“ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มารยาทงาม กีฬาเด่น…

 

สีประจำโรงเรียน…

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28
web page hit counters codes Free