Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

ส่งครู วงศกร ณรงค์ (ครูมด)

11131

ท่านรองผู้อำนวยการ วิมล อินธิสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุณทริกวิทยาคาร อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับท่าน ผู้อำนวยการ สุปัน วิชัย และคณะครู โรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมไปส่งครู วงศกร ณรงค์ ซึ่งได้โอนย้ายจาก สพป. สุรินทร์ เขต 3 ไปยัง สพม 29 อุบลราชธานี ในนามผู้บริหารและคณะครู ขอขอบพระคุณท่านรอง วิมล อินธิสอน และคณะครูโรงเรียนบุณทริกวิทยาคาร เป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี วันที่ 3 มีนาคม 2560 

 

ศน.เบญญา ศรีดารา ออกนิเทศและ เยี่ยมชมแปลงผักโรงเรียนบ้านตาลวก วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2560

2289

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2560  ท่านศึกษานิเทศ ออกเยี่ยมสนามสอบ การอ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ และเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ ของโรงเรียนบ้านตาลวก

 

วันครู

5534

วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมงานวันครู อำเภอพนมดงรัก ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  โดยในงานมีพิธีทางศาสนา การน้อมรำลึกถึงพระคุณครู การถวายความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีการจับรางวัล การแข่งขันกีฬามากมาย

 

อบรมป้องกันยาเสพติด

อบรมยาเสพติด_7823

วันที่ 26 สิงหาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดกิจกรรมอบรมป้องกันยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านตาลวก กิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านตาลวก และโรงเรียนบ้านโคกกรม และมีตำรวจ D.A.R.E  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีรองนายกองค์การบริการส่วนตำบลจีกแดก มาเป็นประธานในพิธี

 

มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาชนะเลิศแต่ละประเภท

IMG_4281

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกที่ชนะเลิศกีฬาและกรีฑาเครือข่ายโคกกลางจีกแดก โดยในปีนี้โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับรางวัลดังนี้ 

 

การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านตาลวก 18 สิงหาคม 2558 (เอกสาร,ใบงาน)

science_logo

แจ้งคณะครูทุกท่าน!!!… เลื่อนการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จากเดิมวันที่ 11 ส.ค. 2558 มาจัดในศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 และให้ทุกท่านดาว์นโหลดไฟล์เอกสารรับสมัครนักเรียนและแบบรายงานผลในกิจกรรมที่ท่านรับผิดชอบ พร้อมทั้งดาว์นโหลดใบงานในช่วงชั้นของท่านไปใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน…(สรุปผลส่ง ครูกิติศักดิ์ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558)

 

ข้อมูลพื้นฐานเตรียมรับการนิเทศ…

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาลวก เตรียมรับการนิเทศ….
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pptx
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pdf

 

 

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก…

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น…

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น
“ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28
web page hit counters codes Free