Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

พัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปี ๒๕๖๐

IMG20170513123940

พัฒนาโรงเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

18053380_1423910924340347_1614113382_o
 

พัฒนาโรงเรียนเตรียมสถานที่รับ หน่วยแพทย์ พอ.สว.

18053303_1423874041010702_1154633739_o

ดอกคูณออกดอกสวยงาม บริเวณโรงเรียนบ้านตาลวก และวันนี้ชุมชนบ้านตาลวก บ้านศรีสัมพันธ์ บ้านหนองระอาง พันปืนใหญ่ ที่ ๖๒ และ อสม. อบต.จีกแดก ได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่เพื่อเตรียมงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เรียนเชิญทุกท่านเข้ารับใช้บริการรักษาจากหน่วยแพทย์ในวันและเวลาดังกล่าว

 

งานเปิดสะพานบ้านหนองระอางและอำเภอยิ้ม

18052206_1423873787677394_1026851904_o

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายชูศักดิ์ ลักษณ์ชนะวงศ์ นายอำเภอพนมดงรัก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วยอำเภอยิ้มและประกอบพิธีเปิดใช้สะพานใหม่ที่้บ้านหนองระอาง หมู่ที่ ๖ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก

 

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาปี ๒๕๖๐

1492402001970

1492401983630 IMG20170414164442 IMG20170414164803 IMG20170414165810 IMG20170414170756 IMG20170414170815 IMG20170414170845 IMG20170415065237 IMG20170415065513 IMG20170415071620 IMG20170415073804ผ้าป่าเพื่อการศึกษา จัดหาสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษา  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทอด ณ  โรงเรียนบ้านตาลวก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ วันที่ ๑๔ – ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๐ ยอดรวมผ้าป่า ๒๓๓,๒๖๓.๗๕ บาท ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ร่วมบริจาคผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย

 

ถวายปัจจัยและน้ำปานะสามเณรบวชภาคฤดูร้อน ปี ๖๐

17976491_1418914804839959_1991534844_o

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้ถวายปัจจัยและน้ำปานะ แด่สามเณรบวชภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดบ้านตาลวกวนาราม

 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

225784

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๘ ณ.วัดตาลวก ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พระ ๓ รูป สามเณร ๖๓ รูป รวม ๖๖ รูป ขออนุโมทนาบุญ ด้วยนะครับ และหากท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายน้ำปานะ เรียนเชิญได้ที่วัดตาลวกวนาราม นะครับ

 

ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.๖ ประจำปี ๒๕๕๙

6445

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดงานปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งจบการศึกษาในปี ๖๐ และมอบเกียรติบัตรความดี ผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น และนักเรียนชั้น ป.๖ ได้มอบกล้องวงจรปิดเป็นที่ระลึกกับทางโรงเรียนด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคน 

 

ฟุตบอลส่วนราชการอำเภอพนมดงรัก

ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0026

ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0020 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0021 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0022 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0023 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0024 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0025 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0026 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0027 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0003 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0004 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0009 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0012 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0014 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0017 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0018กีฬาฟุตบอลส่วนราชการอำเภอพนมดงรัก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ “คนพนมดงรัก รวมใจ ออกกำลังกายทุกวันพุธ” ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก ผลการแข่งขัน ทีมเครือข่ายครู โคกกลางจีกแดก ได้แชมป์ไปครอง

 

พัฒนาเตรียมงาน “โครงการบรรพชาสามเณร” วัดตาลวกวราราม

20644

วันนี้ท่าน ผู้อำนวยการ มาร่วมพัฒนาวัดตาลวก ร่วมกับชุมชนบ้านตาลาก บ้านศรีสัมพันธ์และบ้านหนองระอาง เพื่อเตรียมสถานที่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ ๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ และขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดตาลวกวราราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29
web page hit counters codes Free