Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

225784

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปีที่ ๘ ณ.วัดตาลวก ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ พระ ๓ รูป สามเณร ๖๓ รูป รวม ๖๖ รูป ขออนุโมทนาบุญ ด้วยนะครับ และหากท่านใดมีความประสงค์อยากจะทำบุญถวายน้ำปานะ เรียนเชิญได้ที่วัดตาลวกวนาราม นะครับ

 

ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.๖ ประจำปี ๒๕๕๙

6445

วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดงานปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งจบการศึกษาในปี ๖๐ และมอบเกียรติบัตรความดี ผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับชั้น และนักเรียนชั้น ป.๖ ได้มอบกล้องวงจรปิดเป็นที่ระลึกกับทางโรงเรียนด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคน 

 

ฟุตบอลส่วนราชการอำเภอพนมดงรัก

ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0026

ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0020 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0021 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0022 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0023 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0024 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0025 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0026 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0027 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0003 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0004 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0009 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0012 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0014 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0017 ฟุตบอลส่วนราชการ_๑๗๐๓๓๑_0018กีฬาฟุตบอลส่วนราชการอำเภอพนมดงรัก ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ “คนพนมดงรัก รวมใจ ออกกำลังกายทุกวันพุธ” ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก ผลการแข่งขัน ทีมเครือข่ายครู โคกกลางจีกแดก ได้แชมป์ไปครอง

 

พัฒนาเตรียมงาน “โครงการบรรพชาสามเณร” วัดตาลวกวราราม

20644

วันนี้ท่าน ผู้อำนวยการ มาร่วมพัฒนาวัดตาลวก ร่วมกับชุมชนบ้านตาลาก บ้านศรีสัมพันธ์และบ้านหนองระอาง เพื่อเตรียมสถานที่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ ๒-๑๖ เมษายน ๒๕๖๐ และขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดตาลวกวราราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

นิเทศภายใน_๑๗๐๓๒๔_0008

การประเมินติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยคณะกรรมการเครือข่ายจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก และท่านศึกษานิเทศก์ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

17436175_1387781107953329_5425383426394129004_o

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนในเครือข่ายจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก ณ สำนักงานเครือข่าย โรงเรียนบ้านจีกแดก การนี้ทางโรงเรียนได้ส่งครูประจำชั้น นายณัฐวุฒิ หล่อประโคน และ นายประสิทธิชัย สุขสำราญ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อนำวิธีการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาให้ผู้เรียนต่อไป

 

การแข่งขันฟุตบอล

S__9609229

โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 4 โรงเรียน ณ โรงเรียนหนองคันนา ผลโรงเรียนบ้านตาลวกได้อันดับที่ 3 ถือเป็นชัยชนะที่ดี และเป็นประสบการณ์กับนักเรียนที่ได้ลงแข่งขัน

 

ออกร้าน งานท้องถิ่นไทย

12521

วันท้องถิ่นไทย อบต.จีกแดก วันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยนำผลผลิตของโรงเรียนไปแสดงในงาน

 

เข้าร่วมรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตำบลจีกแดก

12801

คุณ ครูนภสร กองศิริ ผู้แทนครูโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก

 

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

5449

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2560 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาลวก และโรงเรียนบ้านโคกกรม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28
web page hit counters codes Free