Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านตาลวก 18 สิงหาคม 2558 (เอกสาร,ใบงาน)

science_logo

แจ้งคณะครูทุกท่าน!!!… เลื่อนการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์จากเดิมวันที่ 11 ส.ค. 2558 มาจัดในศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 และให้ทุกท่านดาว์นโหลดไฟล์เอกสารรับสมัครนักเรียนและแบบรายงานผลในกิจกรรมที่ท่านรับผิดชอบ พร้อมทั้งดาว์นโหลดใบงานในช่วงชั้นของท่านไปใช้ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน…(สรุปผลส่ง ครูกิติศักดิ์ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558)

 

ข้อมูลพื้นฐานเตรียมรับการนิเทศ…

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาลวก เตรียมรับการนิเทศ….
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pptx
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/06/ข้อมูลโรงเรียน.pdf

 

 

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก…

ติดต่อโรงเรียนบ้านตาลวก

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น…

ข้อมูลจำนวนนักเรียน และครูประจำชั้น
“ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ตัวอักษรย่อของโรงเรียน

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

มารยาทงาม กีฬาเด่น…

 

สีประจำโรงเรียน…

 

ปรัชญาของโรงเรียน…

 

คำขวัญของโรงเรียน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26
web page hit counters codes Free