Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

17436175_1387781107953329_5425383426394129004_o

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนในเครือข่ายจัดการศึกษาโคกกลางจีกแดก ณ สำนักงานเครือข่าย โรงเรียนบ้านจีกแดก การนี้ทางโรงเรียนได้ส่งครูประจำชั้น นายณัฐวุฒิ หล่อประโคน และ นายประสิทธิชัย สุขสำราญ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อนำวิธีการจัดการเรียนการสอนมาพัฒนาให้ผู้เรียนต่อไป

 

การแข่งขันฟุตบอล

S__9609229

โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 4 โรงเรียน ณ โรงเรียนหนองคันนา ผลโรงเรียนบ้านตาลวกได้อันดับที่ 3 ถือเป็นชัยชนะที่ดี และเป็นประสบการณ์กับนักเรียนที่ได้ลงแข่งขัน

 

ออกร้าน งานท้องถิ่นไทย

12521

วันท้องถิ่นไทย อบต.จีกแดก วันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยนำผลผลิตของโรงเรียนไปแสดงในงาน

 

เข้าร่วมรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตำบลจีกแดก

12801

คุณ ครูนภสร กองศิริ ผู้แทนครูโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมรับการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก

 

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)

5449

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 มีนาคม 2560 สนามสอบโรงเรียนบ้านตาลวก และโรงเรียนบ้านโคกกรม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ส่งครู วงศกร ณรงค์ (ครูมด)

11131

ท่านรองผู้อำนวยการ วิมล อินธิสอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุณทริกวิทยาคาร อำเภอบุณทริก จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับท่าน ผู้อำนวยการ สุปัน วิชัย และคณะครู โรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมไปส่งครู วงศกร ณรงค์ ซึ่งได้โอนย้ายจาก สพป. สุรินทร์ เขต 3 ไปยัง สพม 29 อุบลราชธานี ในนามผู้บริหารและคณะครู ขอขอบพระคุณท่านรอง วิมล อินธิสอน และคณะครูโรงเรียนบุณทริกวิทยาคาร เป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี วันที่ 3 มีนาคม 2560 

 

ศน.เบญญา ศรีดารา ออกนิเทศและ เยี่ยมชมแปลงผักโรงเรียนบ้านตาลวก วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2560

2289

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2560  ท่านศึกษานิเทศ ออกเยี่ยมสนามสอบ การอ่านออก อ่านรู้เรื่อง และเขียนได้ และเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ ของโรงเรียนบ้านตาลวก

 

วันครู

5534

วันที่ 16 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมงานวันครู อำเภอพนมดงรัก ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านหนองคันนา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  โดยในงานมีพิธีทางศาสนา การน้อมรำลึกถึงพระคุณครู การถวายความอาลัยแด่พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีการจับรางวัล การแข่งขันกีฬามากมาย

 

อบรมป้องกันยาเสพติด

อบรมยาเสพติด_7823

วันที่ 26 สิงหาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ได้จัดกิจกรรมอบรมป้องกันยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านตาลวก กิจกรรมในวันนี้มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านตาลวก และโรงเรียนบ้านโคกกรม และมีตำรวจ D.A.R.E  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีรองนายกองค์การบริการส่วนตำบลจีกแดก มาเป็นประธานในพิธี

 

มอบเหรียญรางวัลนักกีฬาชนะเลิศแต่ละประเภท

IMG_4281

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกที่ชนะเลิศกีฬาและกรีฑาเครือข่ายโคกกลางจีกแดก โดยในปีนี้โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับรางวัลดังนี้ 

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26
web page hit counters codes Free