Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์”

1497438922536

ผู้บริหาร ครู สภานักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” (ดอกไม้จันทน์) ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง และร่วมแสดงความจงรักภักดี สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็นจำนวน ๑๐๐ ดอก

 

งานเลี้ยงส่ง ศน. พนัส พรมด้าว

19125234_1477039502360822_909268970_o

วันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประธานเครือข่ายโคกกลางจีกแดก ร่วมงานเลี้ยงส่ง ศน. พนัส พรมด้าว ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ. สุรินทร์)

 

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

IMG20170609092804

วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานจัดการศึกษา ในปีที่ผ่านมา และการเตรียมความพร้อมในปี ๖๐ ให้ผู้ปกครองทราบ และในภาคบ่ายได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

1496904933341

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ของโรงเรียนบ้านตาลวก ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพรักต่อครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน และให้รับโอวาสจากท่านผู้อำนวยการ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

 

ผู้ใหญ่บ้านหนองระอาง นายพจน์ จันทะชา

18870235_1466437006754405_455545281_o

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปี ๒๕๖๐

IMG20170601094346

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายงามกิจ บำรุงรส ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นกรรมการเลขานุการ และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน

 

กิจกรรมเขียนทรายชั้นอนุบาล ๑

18838470_1464967276901378_1940249170_o

18838470_1464967276901378_1940249170_o

 

ทาสีห้องเรียนชั้น ป.๔-๕

18901616_1464966963568076_1774952931_o

18901616_1464966963568076_1774952931_o

 

ประชุมเครือข่าย

18836212_1464966276901478_762033590_o

วันนี้นาย สุปัน วิชัย เป็นประธานประชุมร่วมเครือข่ายโคกกลางจีกแดกและเครือข่ายพนมดงรัก เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนจุดเน้น ของ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ โดยกระบวนการ PLC

 

ทาสีปรับบรรยากาศห้องเรียน

18745325_1462111167186989_2030866459_o

วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทาสีห้องเรียนชั้น ป๑ ป๒ เพื่อปรับบรรยากาศห้องเรียนให้น่าเรียนยิ่งขึ้นและเกิดการพัฒนาเรียนรู้ที่ดี รู้สึกไม่น่าเบื่อกับห้องเรียน  ภาพก่อนและหลังทาสี

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28
web page hit counters codes Free