Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้

IMG20170625093325

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชุมชนบ้านตาลวก บ้านศรีสัมพันธ์ และบ้านหนองระอาง ร่วมบริจาคแรงงานสร้างแหล่งเรียนรู้ พื้นที่ ๓๗๐ ตร.ม.

 

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน อนุบาล – ป.๓

1498313895160

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน อนุบาล – ป.๓

 

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

1498309520380

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอพนมดงรัก ด้วยกระบวนการ PLC คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านอำบึล อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

หน่วยทหารอาสา ตัดผมให้นักเรียน

1497968140623

๑๙ มิย ๖๐ ทหารอาสาตัดผมให้นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

 

มาตรการป้องกันเด็กจมน้ำ

1497873454709

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ สาธิตมาตรการป้องกันเด็กจมน้ำในสถานศึกษาและทางบ้าน เพื่อเป็นการป้องกันและช่วยเหลือเบื้องต้น

 

พระธรรมทูต

IMG20170619092936

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ พระธรรมทูตได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนนักเรียน โดยใช้หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนให้รู้จักความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์

 

ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย (บาร์โหนตั้งพื้น)

1497438988237

ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย (บาร์โหนตั้งพื้น) เนื่องจากปัจจุบันนักเรียน ขาดการออกกำลังกาย และรับประทานอาหาร อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ร่างกายไม่สมบูรณ์ น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์ ส่วนสูงไม่ได้ตามมาตรฐาน ทางโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดทำบาร์โหนขึ้น ไว้สำหรับนักเรียนได้ยึดร่างกายให้สูงขึ้น

 

กิจกรรมปลูกบวบ ของชั้น ป.๔

1497438933928

กิจกรรมปลูกบวบ ของชั้น ป.๔ นำโดย ครูบุญจันทร์ ล้อมค้อม เป็นกิจกรรมหนึ่งในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ได้ผลจริง ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ๔.๐

 

กิจกรรมปลูกต้นฝรั่งในบ่อซีเมนต์

1497438877230

คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นฝรั่งในถังซีเมนต์ในบ่อซีเมนต์ ริมรั้วโรงเรียนทางด้านทิศเหนือโรงเรียน

 

ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์”

1497438922536

ผู้บริหาร ครู สภานักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” (ดอกไม้จันทน์) ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง และร่วมแสดงความจงรักภักดี สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็นจำนวน ๑๐๐ ดอก

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25
web page hit counters codes Free