Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันวิทยาศาสตร์_๑๘๐๘๒๐_0052

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ โดยในวันนี้มีกิจกรรมการประกวดเดินแบบชุด รีไซเคิล จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ และกิจกรรมการทดลองแต่ละฐานการเรียนรุ้เช่น ฐานเรือ, ฐานไข่ลอย ไข่จม, ฐานกล้องจุลทรรศ์, และฐานเหรียญวิเศษ ซึ่งนักเรียนสนุกและได้ความรู้จากการทำกิจกรรม ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

การแข่งขันฟุตซอลลีกภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์

S__7471119

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล รายการของ กทท. สุรินทร์ นัดที่ 2 ของ รร.บ้านตาลวก พบ รร.เมืองสุรินทร์ ณ สนามโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ผล ชนะ 2-0 ปรบมือรัวๆ

 

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

72707

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมอบรม ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ” ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง ณ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190

 

โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4

430963

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ครูประจำชั้น ป.3 และ ป.4 เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4 เครืองข่ายพนมดงรัก 2 (โคกกลาง จีกแดก) โดยได้รับเกียรติจากท่านศึกษานิเทศก์ เบญญา ศรีดารา มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ได้ฝึกการฝึกเรียนรู้ ระดมสมอง การใข้ผังความคิดให้รู้จักจำแนก รูป รส กลิ่น เสียง จม ลอยน้ำได้ ฝึกศึกษาเปรียบเทียบ คาดคะเน ตั้งสมมุติฐาน ครับ ขอขอบคุณท่านศน.เบญญา ที่มาเป็นวิทยากรให้กับคุณครูครับ

 

ผอ.เขต เยี่ยมโรงเรียน

DSC_1501

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ท่านภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้มาเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านตาลวก

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.6 ม.3

93344

วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ท่านภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6 ม.3 เขตพัฒนาพนมดงรัก ณ โรงเรียนบ้านรุน จำนวน 80 คน พร้อมขับเคลื่อนคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง

 

การแข่งขันฟุตซอล รายการจังหวัดสุรินทร์

S__7471119

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล รายการจังหวัดสุรินทร์ กับโรงเรียนบ้านแกน้อย ผลการแข่งขัน 0 ต่อ 4 

 

ผลผลิตของนักเรียนชั้น ป. 5

73510

ผลผลิตของนักเรียนชั้น ป. 5/1 แตงกวา จำนวน 10 กิโลกรัม เตรียมนำไปประกอบอาหารให้นักเรียน

 

ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

489693

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะไปร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทำบุญตักบาตรลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่ม(ช่วงเย็น)

 

วันแม่แห่งชาติ 2561

วันแม่61_๑๘๐๘๑๓_0085

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และหลังจากนั้นได้ นำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมวันแม่ซึ่งได้ให้นักเรียนแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ ด้วยการกราบและมอบมาลัยกรให้แม่ ชมการแสดงการ รำอวยพรของนักเรียน การมอบรางวัลแม่ดีเด่น  และรางวัลนักเรียนในแต่ละกิจกรรม การเขียนเรียงความ การวาดภาพระบายสี 

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 ... 31 32 33
web page hit counters codes Free