Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

รับมอบวัสดุทำปุ๋ยหมักและเมล็ดผัก

1520341221678

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กรมพัฒนาที่ดินอำเภอ ได้มอบวัสดุทำปุ๋ยหมักและเมล็ดผัก ทางโรงเรียนขอขอบคุณมากครับ

 

แนะแนวศึกษาต่อ

IMG20180305131347

วันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้นำนักเรียนศิษย์เก่า ออกมาแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้ เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนขอขอบคุณครูและนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านตาลวกทุกคนที่ได้มาแนะนำสถานที่ศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก

 

กิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี 2561

1519876848307

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรม เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม ตลอดจนประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปเวียนเทียน ที่ วัดตาลวกวนามราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

พิธีอ่านตราตั้งถวายพัดยศ

1519647651098

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีอ่านตราตั้งถวายพัดยศ พระครูไพโรจน์สารธรรม เจ้าคณะตำบลชั้นเอก วัดตาลวกวนาราม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยนายอำเภอพนมดงรักเป็นประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมพิธีด้วย

 

ขบวนแห่สมณศักดิ์พัดยศพระครูไพโรจน์สารธรรม เจ้าคณะตำบลชั้นเอก วัดตาลวกวนาราม

1519521268676

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนไปร่วมขบวนแห่สมณศักดิ์พัดยศพระครูไพโรจน์สารธรรม เจ้าคณะตำบลชั้นเอก วัดตาลวกวานาราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ตรวจเยี่ยมการสอบวัดผลด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

1519521082474

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ท่านธรรมนูญ ขวัญรัมย์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2 โคกกลางจีกแดก ในการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ชั้น ป 2, ป 4, ป 5

 

ผู้โชคดีจากการออมทรัพย์ทวีโชค

28190775_1724625847602185_2080668_n

เด็กชายศักดิ์ดา พะนิรัมย์ ได้รางวัล ทีวี จากการออมทรัพย์กับโรงเรียนและได้ฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อำเภอพนมดงรัก  ซึ่งเป็นเรื่องทีดีสำหรับนักเรียนและทำให้นักเรียนรู้จักการออมทรัพย์ยิ่งขึ้น ออมแล้วมีเงินเก็บและยังได้ชิงรางวัลอีกด้วย

 

โครงการตำรวจ D.A.R.E

28236451_1724382404293196_1535202716_n

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมดงรัก ได้นำนักเรียน เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน DARE แห่งประเทศไทย และได้ศึกษาสถานที่จริงคือสถานที่ปฏิบัติงานของตำรวจ อำเภอพนมดงรัก ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างสูง และขอบคุณครูสอนประจำโรงเรียน คือ สิบตำรวจตรีประจักษ์ กองคำ ที่ได้พัฒนานักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 

 

รับมอบทุนการศึกษา

28233668_1722492214482215_1863303516_n

วันที่ 18 กุมภมพันธ์ 2561 บริษัทไบเน็ท ยูเนียนโกลด์ และ บริษัทบิ๊กริช โปรแกรม ได้จัดโครงการ “ร่วมทำความดี ตามรอยพ่อหลวง” แจกทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี  แต่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 ทุน ๆ ละ 5000 บาท โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับคัดเลือก 2 ทุน คือ  1 เด็กหญิงนันทรัตน์ บริรักษ์ และ 2 เด็กชายศักดิ์เสนา ยืนยง ซึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะได้พานักเรียนไปรับด้วยตนเองที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

ลูกเสือสำรอง

1518428141578

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือสำรองโรงเรียนบ้านตาลวกได้ออกเดินทางไกลและทำกิจกรรมลูกเสือเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความเข้มแข็ง และฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ขอขอบคุณรองผู้กำกับลูกเสือสำรองทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 ... 24 25 26
web page hit counters codes Free