Category Archives: ข้อมูลพื้นฐาน

เลือกตั้งสภานักเรียน

61991

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ความสามัคคี และความเป็นผู้นำ

 

โครงการพัฒนาครูยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21

61454

โครงการพัฒนาครูยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านตาลวกมีครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ท่าน ณ โรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต รุ่นที่ 2

29046

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving)” โรงเรียนในสังกัด สพป.สร.3 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.ในสังกัด สพป.สร.3 ในการเอาตัวรอดจากปัญหาเด็กจมน้ำ โรงเรียนบ้านตาลวก ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน ณ สระว่ายน้ำพนมดงรัก ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

 

ร่วมเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

63410

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายรองรัตน์ จงอุตส่าห ์นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (life saving)” โรงเรียนในสังกัด สพป.สร.3 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ร.ร.ในสังกัด สพป.สร.3ในการเอาตัวรอดจากปัญหาเด็กจมน้ำ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2561 ณ สระว่ายน้ำพนมดงรัก ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

 

32658070_853536861512110_7527719777322663936_n

32658070_853536861512110_7527719777322663936_n

 

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

IMG20180517072751

เตรียมความพร้อมทำการเรียนการสอน ก่อนและหลังทำความสะอาด ตัดหญ้า โดยรอบอาคารเรียน

 

ผู้ปกครองมอบอุปกรณ์การเรียน

S__344067

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คุณสมเกียรติ เกิดแสง, คุณศิริมาศ พะนาศรัมย์, คุณณัฎฐิดา พละกุล, คุณอาดิษา เรียบร้อย และคุณอภินัทธ์ พละกุล ผู้ปกครองนักเรียนมอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนได้ใช้เพื่อการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนบ้านตาลวก ขอขอบพระคุณอย่างมาก ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปครับ
ขอบคุณภาพจาก : ครูสำเริง

 

กิจกรรมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

2890

ต้อนรับนักเรียนช่วงเช้าและส่งนักเรียนกลับช่วงเย็น เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

ประกาศนโยบาย ปีการศึกษาแห่งการอ่านออกเขียนได้ยกชั้น

82960

สุรินทร์-สพป.สร.เขต 3 เข้มรับเปิดเทอม..นำผอ.233 โรง ประกาศนโยบาย ปีการศึกษาแห่งการอ่านออกเขียนได้ยกชั้น เพื่อจะเป็นก้าวแรกแห่งการสร้างคุณภาพเข้าสู่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพโอเน็ต-เอ็นที

สุรินทร์-วันนี้(11 พ.ค. 61)ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์(สพป.สุรินทร์)เขต 3 อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 233 โรง พร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ ให้ปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนในสังกัดจะมีการเปิด ภาคเรียนของปีการศึกษาใหม่ ในวันที่ 16 พ.ค.61 นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เป็นปีแห่งการอ่านออกเขียนได้ยกชั้น มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อที่จะไปสู่คุณภาพเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเป็นก้าวแรกแห่งการสร้างคุณภาพ เข้าสู่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพโอเน็ต-เอ็นที พร้อมกำหนดนโยบาย นักเรียนดัง ดูดี โรงเรียนเด่น สำนักงานเยี่ยม เป็นแนวทางในการให้การทำงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งกำหนดนโยบาย พิเศษ ขึ้นมาอีก 2-3 นโยบาย เช่น เรื่องของการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนปลอดขยะ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งอัตลักษณ์ ความเป็นสุรินทร์ และโรงเรียนจิตศึกษา ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาการสื่อสารทางเลือกที่จะเป็นแนวทางให้ สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร

S__24297521

วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560 ) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ณ โรงแรมทองเพกา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 8 9 10 11 12 ... 27 28 29
web page hit counters codes Free