Category Archives: ข่าวสาร/หนังสือราชการ สพป. สร.3

ด่วน..ซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณจัดหาระบบคอมฯและอุปกรณ์ต่อพ่วง 2556 และ 2557 ทุกโรง

สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหารระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ด่วนที่สุด04168_ว3431    หนังสือสพฐ.แจ้งซักซ้อม     หนังสือ สตง

 

ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ (จาก สพป.สร.3)

ตามที่สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ประกาศสรรหา และเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

บัดนี้ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ดังประกาศที่แนบท้ายนี้

ประกาศสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

 

โครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ส่งภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ดูรายละเอียดได้ที่ www.kidslovetheking.org / www’facebook.com/kidslovetheking

 

ผลการแข่งขันวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 (จาก สพป.สร.3)

 

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

8-8-2558 20-09-06

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรฯ (จาก สพป.สร.3)

 

ประกาศรายชื่อผู้เป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (จาก สพป.สร.3)

 

การประเมินผลการดำเนินงานและความพึงพอใจงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สพป.สุรินทร์ เขต 3 (จาก สพป.สร.3)

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ แจ้งถึง ฝ่ายประเมินและรายงานผลการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 สพป.สุรินทร์ เขต 3 ทั้ง 16 สนามประกวดแข่งขัน ได้ดาน์วโหลดแบบประเมิน ตามไฟล์ที่แนบมานี้ ดำเนินการเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมสรุปรายงานในระดับสนามประกวด แข่งขัน และในระดับภาพรวมทั้ง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ต่อไป
แบบสอบถามงานศิลปหัตถกรรม-65

 

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป.สร.3)

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา โดยให้ข้าราชการครูฯ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเดิมมากขึ้น เพื่อที่จะพัฒนางานจนเกินผลที่ปรากฏที่ชัดเจน  จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่  ศธ 0206.4/ว16 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2558  ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายเดิม ให้ยื่นได้เพียงอีก 1 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 โดยจะพิจาณาคำร้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม  2558 และให้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายใหม่ในเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ แจ้งหลักเกณฑ์ใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์ย้ายv16-2558

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นมืออาชีพ (สพป.สร.3)

สพป.สุรินทร์ เขต 3 อนุญาตให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอทร์ จังหวัดจันทบุรีและให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายตามคำสั่งฯ ดังรายละเอียดไฟล์แนบ

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10 11 12
web page hit counters codes Free