Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา วันที่ 20 สิงหาคม 2558 (ณ สวนป่าสิริกิติ์)

19-8-2558 11-13-29

 

โครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดนิทรรศการและสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ส่งภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558  ดูรายละเอียดได้ที่ www.kidslovetheking.org / www’facebook.com/kidslovetheking

 

รับสมัครเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2558

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ขอเชิญชวนผู้สนใจวิชาชีพทางการศึกษาทุกทานเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการของ คุรุ สภา ประจำปี 2558 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการศึกษา” ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

 

ใบงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนบ้านตาลวก ปีการศึกษา 2558 (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6)

8-8-2558 23-01-45

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2558

 

ประกาศ/เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

8-8-2558 20-09-06

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขัน และชมนิทรรศการ เนื่องในงานสับดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558

 

เชิญชวน สมัครประกวดแข่งขันสัปดาห์งานวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 (จาก มมส.)

 

คู่มือประชาชน สพฐ.

 

โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน

ประชาสัมพันธ์โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวินัยจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการโดยติดต่อได้ที่ นายศิลาทอง  กิติพัฒนาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย หมายเลขโทรศัพท์ 089-968-8993 Email:silathong2aphonfa.co.thความปลอดภัยทางถนน

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2
web page hit counters codes Free