Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

ประชามติ&งดดื่มสุรา

S__4816919

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมกับชาวบ้านตาลวก ศรีสัมพันธ์ หนองระอาง รณรงค์ใช้สิทธิ์ในการลงประชามติ วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.  และวันนี้ก็ยังมีการรณงค์งดเหล้า  เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ อีกด้วย

 

แข่งขันแอร์โรบิค.To Be Number 1

S__12746770

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยท่านผู้อำนวยการสุปัน วิชัย และคุณครูสำเริง สิงหะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแอโรบิค To Be Number 1  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยผลการแข่งขันทีมแอโรบิคของโรงเรียนบ้านตาลวกคว้ารางวัลอันดับที่ 4 ของเขตพื้นที่การศึกษามาครอง

 

วันภาษาไทย ประจำปี 2559

S__12566538

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติมีนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวกเป็นประธานในพิธีเปิด และในวันนี้มีกิจกรรมประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การแสดงของแต่ละระดับชั้น การตอบคำถามชิงรางวัล

 

ปลูกทานตะวัน

13672495_10154299508567295_69618897_n

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ทำการเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกทานตะวันบริเวณหน้าอาคารเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

 

ไข่เค็ม..อนุบาล

38199

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนบ้านตาลวกได้เรียนรู้การทำไข่เค็ม โดยมีคุณครูนภสร กองศิริ และคุณครูสโรชา สุขสบายเป็นผู้สอน

 

เวียนเทียนและพัฒนาวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เข้าพรรษา 59_6866

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้นำนักเรียนเข้าร่วมเวียนเทียนและพัฒนาวัดตาลวก เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

26908

วันที่ 20 กรกฎาคม 2559  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพิ้นฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชนบ้านตาลวก บ้านศรีสัมพันธ์บ้านหนองระอางและคณะจากกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันทำบุญภวายเทียนพรรษา ณ วัดตาลวก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ปลูกพืชผักสวนครัว

33640

วันที่ 27-30 มิถุนายน 2559  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ลงมือปฏิบัติปลูกพืชผักสวนครัวและเพาะพันธุ์กล้าพืชผักสวนครัวและทานตะวัน เพื่อนำไปขยายผลสู่ชุมชนต่อไป โดยมีรายละเอียดการปลูกพืชดังนี้

 

สวนสนาม..ทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณ

SAM_4378

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้นำกองลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำสัตย์ปฏิญาณ ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

มอบทุนการศึกษา

SAM_4385

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน จำนวน 2 คนคือ เด็กชายกิตติภณ ก่อแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเด็กชายปัญณธร  บุญเลิศ

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 6 7 8 9 10 ... 18 19 20
web page hit counters codes Free