Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายฯ

160748

วันที่ 14 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายฯ ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนบ้านตาลวกได้ชนะเลิศระดับเครือข่ายและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีรายการดังต่อไปนี้

 

MOU เลิกเหล้าเข้าพรรษา + อ่านออกเขียนได้

MOU เลิกเหล้า_2726

นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน จำนวน 2 เรื่อง คือ 1 . บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรณรงค์งดเหล้า บุหรี่ และอบายมุขตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา

2. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่องตามนโยบายของ สพป.สุรินทร์ เขต 3

และหลังจากการลงนามนั้นคณะครูได้ถ่ายรูปร่วมกันที่ป้ายจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

 

งานพัฒนาบุคลากรและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

52989

วันที่ 26 27 28 สิงหาคม 2559 นายสุปัน วิชัย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรและยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และร่วมแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ

 

วิทยาศาสตร์น้อย โลกแห่งการสื่อสาร

S__4858450

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย “โลกแห่งการสื่อสาร” โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้มีนายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก เป็นประธานในพิธี  รูปแบบการจัดกิจกรรมมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน โดยมีนักเรียนจากระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยเข้ามาร่วมงานด้วย กิจกรรมในวันนี้อธิบายคร่าวได้ ดังนี้

 

วันวิทยาศาสตร์

IMG_7457

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุชาติ สุขสบาย ครูชำนาญการพิเศษเป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีรายละเอียดต่างๆ ของกิจกรรม  ดังนี้

 

ลงนามข้อตกลงสถานศึกษาสีขาว

182818

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยการลงนามในครั้งนี้มีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานในการลงนาม

 

ตรวจสุขภาพนักเรียน

42472

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนทำการเจาะเลือด ฉีดวัคซีน  ตรวจวัดสายตาให้แก่นักเรียนบ้านตาลวก

 

วันแม่แห่งชาติ

14002592_10154341154177295_469459056_o

วันนี้ 11 สิงกาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยในงานจะมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การมอบรางวัลลูกกตัญญู แม่ดีเด่น การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น การลงนามถวายพระพร ฯ

 

ศึกษาดูงาน พิการเรียนรวม

13978057_10154337956787295_303911896_o

วันนี้ 10 สิงหาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวกได้เยี่ยมชมนิทรรศการการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิการเรียนรวม ณ โรงเรียนบ้านสระแก้ว ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะครูจากอำเภอพนมดงรักเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

ผู้ใหญ่ใจดีมอบอุปกรณ์กีฬา

13931644_10154337846887295_416297556_o

วันนี้ 10 สิงหาคม 2559 คุณพัฒนะ คุณหทัยทิพทย์  บัวกอ และคณะจากกรุงเทพมหานครได้มามอบสิ่งของอุปกรณ์กีฬา ขนม รองเท้าและของใช้ ของเล่นอื่นๆมากมายแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก  โดยมีคุณครูสุชาติ สุขสบาย และคณะครูได้กล่าวต้อนรับและรับมอบในวันนี้  ทางโรงเรียนบ้านตาลวกต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านและคณะที่ได้มามอบสิ่งของให้แก่นักเรียนในวันนี้

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19 20
web page hit counters codes Free