Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

อำเภอพนมดงรัก จัดงานสวดอภิธรรมฯ

2110%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1_4908

วันนี้ 21 ตุลาคม 2559. ชมรม กำนันผู้ใหญ่ตำบลจีกแดกและส่วนราชการในอำเภอพนมดงรัก ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณวัดตาลวก  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น  299 คน

 

สวดอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3_6932

วันที่ 19  ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาลวก  ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดตาลวก ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน อาทิ บ้านศรีสัมพันธ์ บ้านตาลวก บ้านหนองระอาง  ได้จัดสวดอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. ณ วัดตาลวก ตำบลจีกแดก  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ลงนามถวายความอาลัย

%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3_1205

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านหนองระอาง หมู่ที่ 6 บ้านตาลวก และหมู่ที่ 8 บ้านศรีสัมพันธ์ ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงสวรรคตและเสด็จสู่สวรรคาลัย

 

ตักบาตรเทโวโรหณะ

111119

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะพร้อมกับผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านตาลวก บ้านหนองระอาง บ้านศรีสัมพันธ์  เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ณ วัดตาลวก  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเชื่อว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดา

 

กวนข้าวทิพย์

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c_1964

วันที่ 16 ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านตาลวก โดยคุณครูสำเริง สิงหะ ครูโรงเรียนบ้านตาลวกร่วมกับพระภิกษุสงฆ์วัดตาลวก และชาวบ้านบ้านตาลวก บ้านศรีสัมพันธ์ บ้านหนองระอาง เข้าร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์ ณ วัดตาลวก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันออกพรรษา

 

กีฬา – กรีฑา เครือข่ายโคกกลางจีกแดก

img_6876

โรงเรียนบ้านตาลวกได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เครือข่ายโคกกลางจีกแดก ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2559 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายตั้งจดิษฐ์  สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ การแข่งขันกีฬาและกรีฑานั้นแบ่งเป็นสาย A และ สาย B ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

ฌาปนกิจศพ นายเลา ก่อแก้ว

14536972_10154506934537295_651069435_o

คืนวันที่ 3 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยนายสุปัน วิชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายเลา ก่อแก้ว ณ บ้านศรีสัมพันธ์ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

และวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านตาลวกได้ร่วมฌาปนกิจศพ ณ วัดตาลาวก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

แซนโฎนตา

%e0%b9%81%e0%b8%8b%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%8e%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b259_9623

วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันสืบสานพระเพณีแซนโฎนตา ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาช้านานของชาวไทยเขมร พื้นเมืองสุรินทร์ ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติรวมถึงชุมชนต่างๆ โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม14 ค่ำเดือน10 ของทุกปีเมื่อถึงวันแรม 14 ค่ำเดือน 10 สายเลือดลูกหลานชาวพื้นเมืองเขมรสุรินทร์ที่ไปทำงานหรือตั้งถิ่นฐานที่อื่น ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลหลายหมื่นหรือนับแสนคน ต่างพร้อมใจกันเดินทางกลับมารวมญาติเพื่อทำพิธีแซนโฎนตา ( เส้นไหว้บรรพบุรุษ )

 

รับการนิเทศจุดเน้นฯ สพป. สุรินทร์ เขต 3

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99_461

วันที่ 29 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน นิเทศ ติดตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559   โดยคณะกรรมการที่ออกนิเทศ ติดตาม มีด้วยกัน 5 ท่าน  ทางโรงเรียนบ้านตาลวกได้นำผลงานต่างๆ อาทิ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  กิจกรรมชนะเลิศโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้ชม และก่อนกลับคณะกรรมการได้ถ่ายรูปร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวกที่ป้ายจุดเน้นการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2559  อีกด้วย

 

กีฬาสี 2559

%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%ac%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b5_7143

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ภายใต้ชื่อว่า “กีฬาสีภายในรวมน้ำใจของชุมชน” โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรวัตร  กิ่งแก้ว รองนายก อบต.จีกแดกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬา-กรีฑา ในปีนี้ได้แบ่งกีฬาออกเป็น 6 ประเภทการเเข่งขัน คือ ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล และกรีฑา แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 สีด้วยกัน คือ สีแดง สีเหลือง สีฟ้า และสีชมพู

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19 20
web page hit counters codes Free