Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

พัฒนาแหล่งเรียนรู้

s__4096008

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้(สวนพอเพียง) ณ บริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเตรียมเป็นพื้นที่สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 

บำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

s__1720330

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกับอำเภอพนมดงรัก และหน่วยงานราชการในอำเภอพนมดงรักร่วมสวดอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙  ณ วัดตาลวก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสุเชาว์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรม เป็นประธานในพิธี

 

ลอยกระทง

63317

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านตาลวกได้จัดกิจกรรมบูรณาการเทศกาลลอยกระทงให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก โดยในแต่ละชั้นได้มีการจัดทำกระทง และเรียนรู้ใบงานต่างๆเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง อาทิ วาดภาพระบายสี เรียงความเกี่ยวกับกระทง การประกวดการทำกระทง และในภาคบ่ายของวันนี้นักเรียนได้นำกระทงไปลอย ณ บ่อน้ำหลังโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ขมากรรมต่อพระแม่คงคา และเพื่อสืบสานประเพณีไทยอีกด้วย

 

มอบโต๊ะ

s__2211845

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก เป็นผู้รับมอบโต๊ะจากคุณครูสุชาติ สุขสบาย คุณครูสโรชา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์กัญญา สุขสบาย และคุณครูวงศกร ณรงค์  ที่ได้มอบโต๊ะหินอ่อนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก สำหรับใช้สอยต่อไป

 

กฐิน อำเภอพนมดงรัก

211834

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมงานกฐินอำเภอพนมดงรัก ซึ่งในปี 2559 ได้ทอดถวาย ณ วัดใหม่พัฒนา ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

กฐินสามัคคี วันตาลวก

121922

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 ณ วัดตาลวก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งกฐินในปีนี้ประกอบไปด้วยชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาจากบ้านตาลวก ศรีสัมพันธ์ หนองระอางและอื่นๆ มาร่วมทอดถวาย และจัดเลี้ยงโรงทานให้บรรดาญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา

 

ตาลวกร่วมซับเหงื่อชาวนา

s__1556488

โรงเรียนบ้านตาลวก ขอร่วมซับเหงื่อชาวนาในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว โดยการให้พื้นที่ว่างบริเวณโรงเรียน ให้ชาวนาสำหรับตากข้าว

 

งานฌาปนกิจศพคุณพ่อเปล่ง สุขสบาย

62049

วันที่ 2,4 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวกได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อเปล่ง สุขสบาย ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณครูสุชาติ สุขสบาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตาลวก  และในวันที่ 5  พฤศจิกายน 2559  คณะครูได้ร่วมงานฌาปนกิจศพ ณ วัดนิคมพัฒนาราม ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ทางโรงเรียนบ้านตาลวกขอแสดงความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

 

พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

14595562_1273645686000644_649864738350301975_n

วันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 19.00 น. ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการเสด็จสวรรคตครบ 15 วัน ณ วัดตาลวก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายจำนงค์ สมรูป ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธี

 

กฐินพระราชทาน

%e0%b8%81%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99_2923

วันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมกับอำเภอพนมดงรัก ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือนในเขตอำเภอพนมดงรัก  ประชาชนในเขตตำบลจีกแดก และใกล้เคียงได้ร่วมกับรับเสด็จผ้าพระกฐินพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระกรุณาโปรดเกล้าให้ทอดถวาย ณ วัดโคกกรม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19 20
web page hit counters codes Free