Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

ภาพกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (20 สิงหาคม 2558)

IMAG2074

นายสุปัน  วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้นำคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนป่าสิริกิติ์ หมู่ 8 บ้านศรีสัมพันธ์ ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก ชาวบ้าน หมู่ 5 บ้านตาลวก หมู่ 6 บ้านหนองระอาง หมู่ 8 บ้านศรีสัมพันธ์ หมู่ 10 บ้านทานตะวัน  วัดตาลวกวนาราม หน่วยทหารปืนใหญ่ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคี รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานที่เป็นนักเรียนได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้…

 

แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา วันที่ 20 สิงหาคม 2558 (ณ สวนป่าสิริกิติ์)

19-8-2558 11-13-29

 

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านตาลวก (14 สิงหาคม 2558)

IMAG1665

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านตาลวก โดยนายกิติศักดิ์ รัตนมูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์,นายณัฐวุฒิ หล่อประโคน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณครูสุชาติ  สุขสบาย  ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก เป็นประธานเปิดงาน …. โดยในงานฯมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อกระตุ้นได้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกการปฏิบัติ และเกิดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น กิจกรรมการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมระบายสีสุริยะ, กิจกรรมวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการแข่งขันจรวดพับกระดาษ, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนพลังยาง, กิจกรรมตัวเลขมหาสนุก… เป็นต้น…

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 (โรงเรียนบ้านตาลวก)

01_resize

โรงเรียนบ้านตาลวกโดยนายสุปัน  วิชัย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยได้เชิญผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกันปลูกจิตสำนึกและแสดงซึ่งความรักระหว่างแม่ลูก ซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การมอบมะลิให้แม่ กิจกรรมไหว้แม่ การร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และยังได้มอบเกียรติสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน วาดภาพระบายสี เขียนเรียงความ คัดลายมือ (ที่เกี่ยวข้องกับแม่) รวมไปถึงการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน A-Math (ตาลวกแม็ทเกมส์ครั้งที่ 1)…

 

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่)

11823679_10204864969410491_198147293_n

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่)…. (13 กรกฎาคม 2558)

 

กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (การพิมพ์ภาพด้วยสีโปสเตอร์)

11816048_10204864965770400_547706673_n

กิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (การพิมพ์ภาพด้วยสีโปสเตอร์) โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะในการปฏิบัติ… ( 3 กรกฎาคม 2558)

 

กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านตาลวก 2558

11119937_10204864895728649_887548936_n

นายสุชาติ  สุขสบาย, นายบุญจันทร์  ล้อมค้อม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และนำนักเรียนร่วมกิจกรรมถวยเทียนพรรษา เวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2558… 😀  😆 

 

กิจกรรมวันภาษาไทยโรงเรียนบ้านตาลวก (29 กรกฎาคม 2558)

11805735_10204864933009581_930485501_n

คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยนายปิยะ ทวีเสมอ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของภาษาไทย  โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนต่างๆให้นักเรียนหมุนเวียนเข้าเรียนรู้ตามฐาน…

 

ที่ตักขยะผลงานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

11823830_10204864938249712_837581519_n

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ประดิษฐ์ชิ้นงานที่ตักขยะในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำความสะอาดห้องเรียนและอาคารเรียนในโรงเรียนบ้านตาลวก)

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมกันปลูกข้าวโพด…(เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

11805978_10204864951650047_2023658908_n

นายกิติศักดิ์  รัตนมูล ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปลูกข้าวโพด บริเวณแหล่งเรียนรู้ริมสระน้ำโรงเรียนบ้านตาลวก ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง…

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20
web page hit counters codes Free