Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

2848

กิจกรรม “Big Cleaning Day” ภายใต้โครงการ สุรินทร์เมือง Clean and Green ประจำปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนบ้านตาลวก ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ป.1 -ป.6 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 

 

ตู้ฟักไข่ไตรคอนโทรล

1126

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านตาลวกได้นำตู้ฟักไข่มาทำการฟักไข่ห่าน ซึ่งเป็นไข่ห่านที่ได้รับมอบมาจากผู้ปกครองของ เด็กหญิงวนิดา เพชรประเสริฐ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนบ้านตาลวกต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

โรงพยาบาลพนมดงรักให้บริการทันตกรรม

16788098_10154932457542295_2100495931_n

วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลพนมดงรัก ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก โดยได้ทำการตรวจสภาพฟัน อุดฟัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ทางโรงเรียนบ้านตาลวกต้องขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้

 

ร่วมงานมาฆบูชาและร่วมสร้างหอระฆัง

มาฆบูชา_๑๗๐๒๑๓_0016

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวกได้สืบสานงานบุญมาฆบูชา วันเพ็ญเดือนสาม ณ วัดตาลวก โดยได้เข้าร่วมถวายสังฆทาน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และพัฒนาวัด อีกทั้งยังร่วมบุญสร้างหอระฆังวัดตาลวก โดยได้ปัจจัยในการบริจาคร่วมสร้างหอระฆัง จำนวน 3,550 บาท

 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

80620

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 นำโดยคุณครูนภสร กองศิริ คุณครูสโรชา สุขสบาย ได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในเรื่อง พืชกินได้และพืชกินไม่ได้  จากนั้นเก็บพืชที่กินได้มาประกอบอาหารในช่วงพักกลางวัน

 

รับมอบโรงเรือนและฟุตบอลดารา

181780

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมรับมอบโรงเรือน ณ โรงเรียนบ้านโคกกรม อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และช่วงบ่ายของวันนี้เองได้ร่วมแข่งฟุตบอลกับทีมดาราช่องเจ็ดสี

 

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

561

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านตาลวก ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ที่โรงเรียนบ้านจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์  ในการนี้มีนางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มาดูแลในการสอบครั้งนี้

 

นโยบายรับนักเรียน ปี 2560

S__1466380

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมรับฟังนโยบายการรับนักเรียนปีการศึกาา 2560 ผ่านช่องโมเดิร์นไนท์ ทีวี

 

ร่วมพิธียกเสาเอกหอระฆังวัดตาลวก

รูป.1

วันที่ 30 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมพิธียกเสาเอกหอระฆังวัดตาลวก ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

สวดอภิธรรมศพ

S__1400837

วันที่ 26 มกราคม 2560 คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวก ได้ร่วมสวดอภิธรรมศพนายจันทร์พัฒน์ ยืนยง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลวก ณ บ้านศรีสัมพันธ์ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18 19 20
web page hit counters codes Free