Monthly Archives: กรกฎาคม 2019

กิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา

DSC_1970

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรม แห่เทียน และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และทำบุญเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดตาลวก

 

ติดตามและตรวจสอบตามโครงการอาหารกลางวัน

DSC_1807

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการจากเขตพื้นที่ได้ออกติดตามและตรวจสอบตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านตาลวก และเยี่ยมโรงเรียนโดยรอบ นำโดยนายสุปัน วิชัย ประธานเครือข่ายพนมดงรัก 2 นายอำนวย ฉิมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสวาย และนางเบญญา ศรีดารา ศึกษานิเทศก์ ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

อบรมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

DSC_1776

อบรมปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

รับเสื้อกีฬาแบรนด์หมีคูลจากร้านออร์ฟี่สปอร์ต

66374798_849487982104980_8453319937241382912_n

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี เสื้อกีฬาแบรนด์หมีคูลและร้านออร์ฟี่สปอร์ตมากครับ
สำหรับชุดกีฬาสวยๆ ที่มอบให้ทางโรงเรียนเพื่อใช้สำหรับการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ขอบคุณโอกาสที่มอบให้ ทางโรงเรียนจะพัฒนานักเรียนให้เป็นนักกีฬาที่ดี มีวินัย รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬา

 

มอบชุดกีฬาและเสื้อผ้าไหม และเสื้อหม้อห้อม

15799

มอบชุดกีฬาและเสื้อผ้าไหม และเสื้อหม้อห้อม ให้นักเรียนชั้น ป.4

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

DSC_1317

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอพนมดงรัก เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมปลูกต้นไม้ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพนมดงรักวิทยา

 

ประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมดงรัก

DSC_1052

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมดงรัก “สู่ห้องเรียนคุณภาพ” ณ หอประชุมร่วมใจภักดิ์ โรงเรียนบ้านสระแก้ว

 

ฐานเชือกเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้

DSC_0908

ฐานเชือกเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้ และความประโยชน์ของการเล่นฐานนี้ ก็คือ การกล้า การติดสินใจ การทรงตัว และการเล่นมีครูควบคุมดูแลตลอด ทางโรงเรียนขอขอบคุณบุคลากรโรงเรียนพนมดงรักวิทยาและนักเรียน ที่ได้มาทำฐานสะพานเชือกให้ ขอขอบคุณมากครับ

 

อบรมธรรมศึกษา

DSC_0870

วันอังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้นำนักเรียนเข้าอบรมธรรมมะ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาลวก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันในชีวิต สามารถนำหลักธรรมอันดีทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

นิเทศห้องเรียน จากเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2

DSC_0804

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านตาลวกได้รับการนิเทศห้องเรียน จากเครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2 โคกกลาง จีกแดก ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการพัฒนาการศึกษา

DSC_0804DSC_0814DSC_0819DSC_0820DSC_0821DSC_0827IMG201906211016532259107467107468DSC_0799

 
จำนวนหน้า (บทความ) 1 2 3
web page hit counters codes Free