Monthly Archives: พฤษภาคม 2019

ร่วมพิธียกเสาเอก

742997

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก ร่วมพิธียกเสาเอก โรงครัววัดตาลวกวนาราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

401477

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสุปัน วิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลวก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยุค 4.0 ของสถานศึกษา โดย ดร.ชาญ คัมภิระแปง เป็นวิทยากร ณ โรงแรมทองเพกา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

ิกิจกรรมวันวิสาขบูชา

DSC_0076

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านตาลวก นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ได้นำนักเรียนทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวัน วิสาขบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ณ วัดตาลวกวนาราม ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

 

ผอ.เขตพบเพื่อนครู

DSC_0043

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3 และคุณครูเข้ารับเกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

 

ประเมินติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

DSC_0133

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านตาลวก รับการประเมินเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 โดยคณะกรรมการจาก ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง

 

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

DSC_0086

กิจกรรมรับนักเรียนเช้า และปฐมนิเทศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ผู้บริหาร ครู พบปะนักเรียนหน้าเสาธง

 
web page hit counters codes Free