Daily Archives: มกราคม 8, 2019

ร่วมงานเปิดสะพานมิตรภาพโคกกรม กาบกระบือ

51464

วันที่ 8 มกราคม 2562 ร่วมงานเปิดสะพานมิตรภาพ โคกกรม กาบกระบือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี

 

ผลผลิตโรงเรียน

23744

ผลผลิตโรงเรียนบ้านตาลวก นักเรียนช่วยกันเก็บเห็ดนางฟ้าเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับชุมชน และนำมาเป็นอาหารกลางวันนักเรียน

 

อวยพรปีใหม่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

S__11526147

คณะครูโรงเรียนบ้านตาลวกร่วมอวยพรปีใหม่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

 
web page hit counters codes Free