Daily Archives: ธันวาคม 31, 2018

สถาปนาโรงเรียนบ้านตาลวก ๕๐ ปี

617593

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมงาน “สถาปนาโรงเรียนบ้านตาลวก ครบรอบ ๕๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ม่วง-ขาว พลังสามัคคีเพื่อการศึกษา” เพื่อจัดหาสื่อการเรียนรู้ พัฒนาบริบท และแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน คารวะครูบาอาจารย์ ทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

 

อวยพรวันปีใหม่นายอำเภอพนมดงรัก

S__19226636

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่อำเภอพนมดงรัก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบักได คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพนมดงรัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง และที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก นำกระเช้าเข้าอวยพรวันปีใหม่แก่ นายเครือณรงค์ พงษ์รื่น นายอำเภอพนมดงรัก ณ ที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก

 
web page hit counters codes Free