Daily Archives: ธันวาคม 12, 2018

รางวัลเหรียญทองระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68

แข่งวิชาการ_๑๘๑๒๑๒_0007

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านตาลวกได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีระดับภาค ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการประกวดได้เหรียญทองระดับภาคและประเทศได้ 91.40 คะแนนได้ลำดับที่ 9 ทั้งหมด 61 เขต ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 
web page hit counters codes Free