Daily Archives: กันยายน 20, 2018

ปลาดุก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

77572

ปลาดุกในกระชัง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เตรียมนำไปประกอบอาหารเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานเสริมโปรตีนในร่างกายให้นักเรียนมีพัฒนาที่ดี และมีร่างการเจริญเติบโต ส่วนนักเรียนที่ดูแลเลี้ยงปลาได้ความรู้จากการเลี้ยงปลาดุกในกระชัง นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

 

โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

13350

วันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ซึ่งในงานมีการจัดเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชน และได้มอบบ้านธารน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่นายเส้น เจริญสุข ชาวบ้านโคกโบสถ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

 

การแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่ายพนมดงรัก 2

DSC_0388

วันที่ 12-13 กันยายน 2561 เครือข่ายพนมดงรัก 2 ได้รับเกียรติจากท่านตั้งจดิษฐ์  สภารัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เครือข่ายจัดการศึกษาพนมดงรัก 2 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาลวก ผู้บริหารโรงเรียน ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู และนักเรียน นักกีฬา ร่วมต้อนรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี่ด้วย 

 
web page hit counters codes Free